About Public reports (in Latvian)
Informācija par budžeta izdevumiem un nodarbināto skaitu
2013. gada publiskais pārskats
2012. gada publiskais pārskats
2011. gada publiskais pārskats
2010. gada publiskais pārskats
2009. gada publiskais pārskats
2008. gada publiskais pārskats
2007. gada publiskais pārskats
2006. gada publiskais pārskats