„Robotsistēmas aprīkojuma iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētam projektam „Elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieciskās infrastruktūras attīstība" (EDI-PIA)  (vienošanās Nr.1.1.1.4./17/I/014)”

Iepirkuma identifikācijas Nr.EDI 2018/1

Nolikums

Informatīvais paziņojums IUB mājas lapā ievietots 22.01.2018.


LĒMUMS


Līgums ar Techvitas SIA - Iepirkuma 1.daļa

Līgums ar SEMICOM SIA - Iepirkuma 2.daļa

Paziņojums IUB ielikts 07.03.2018.