Attēlu sensoru iegāde satiksmes novērošanai Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieciskās infrastruktūras attīstība (EDI-PIA)” (vienošanās Nr.1.1.1.4./17/I/014) ietvaros

Iepirkuma identifikācijas Nr. EDI 2019/3


Dokumenti pieejami EIS konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/18140


Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultāta.