„Elektrisko shēmu un spiesto plašu projektēšanas programmatūras iegāde Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieciskās infrastruktūras attīstība (EDI-PIA)” (vienošanās Nr.1.1.1.4./17/I/014) ietvaros”


Iepirkuma identifikācijas Nr. EDI 2019/6

Dokumenti pieejami EIS konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/19265

Iepirkuma procedūra ir noslēgusies.