„Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iekārtu un darba vietu aprīkojuma piegāde” projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide”(Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/006) aktivitāšu ietvaros”,

Iepirkuma identifikācijas Nr.EDI 2014/1/AK

Informatīvais paziņojums IUB mājas lapā ievietots 27.01.2014.


Nolikums

Grozījumi nolikumā

Nolikums konsolidēts

Atbildes uz pretendentu jautājumiem (18.03.2014.)

Atbildes uz pretendentu jautājumiem (27.02.2014.)

Atbildes uz pretendentu jautājumiem (26.02.2014.)

Atbildes uz pretendentu jautājumiem (21.02.2014.)

Atbildes uz pretendentu jautājumiem (20.02.2014.)

Atbildes uz pretendentu jautājumiem (18.02.2014.)

Paziņojumi par rezultātiem IUB mājas lapā ievietoti 08.05.2014. un 14.05.2014. un 10.07.2014.

Paziņojums par lēmumu

Paziņojums par lēmumu 1. iepirkuma daļa

Pielikums
Pēdējās izmaiņas 02.02.2017