„Elektronikas un datorzinātņu institūta „A” korpusa ārējo konstrukciju vienkāršota  renovācija un konferenču zāles remonts projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/006) aktivitāšu ietvaros”

Iepirkuma identifikācijas Nr. EDI 2014/9/AK


Informatīvais paziņojums IUB mājas lapā ievietots 24.09.2014.

Nolikums

A Korpusa renovācijas tāme

A Korpusa logu attēls

A Korpusa telpu plāni


Iepirkuma procedūra pārtraukta.
Paziņojums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu IUB ievietots 05.12.2014.