"Pētniecības materiālu iepirkums Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētam projektam "Inovatīvas biomedicīnisko attēlu iegūšanas un apstrādes tehnoloģijas" (vienošanās Nr.2013/0009/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/014)", 2015/5.

Informatīvais paziņojums IUB mājas lapā ievietots 27.03.2015.


Nolikums

Lēmums

Līgums ar SIA "YEInternational"

Līgums ar SIA"Baltelement"

Līgums ar SIA "Microdis Electronics"

Līgums ar SIA "Caro Electronics"