Paveiktais ERAF projektā „3D formu jūtīgs audums”(3D  Audums), līguma nr. KC-PI-2017/25 laika posmā no 2018.g. 1. februāra līdz 30.aprīlim.

Pirmais īstenošanas etaps ERAF līdzfinansētajā komercializācijas projektā „3D formu jūtīgs audums” (3D Audums), līguma nr. KC-PI-2017/25 noslēdzās 31.01.2018., kad LIAA tika iesniegts vērtēšanai tehnoloģijas tehniskā ekonomiskā priekšizpēte, komercializācijas stratēģija un komercializācijas pasākuma plāns nākamiem 2,5 gadiem.

2018.gada 27.martā projekta pētnieks Ričards Cacurs  un komercializācijas eksperts Kristiāns Karlsons LIAA ekspertu panelim  aizstāvēja projekta idejas dzīvotspēju,  3D Auduma tehnoloģijas pielāgošanu komercializācijai un tās  komercializācijas potenciālu. LIAA eksperti atzinīgi novērtēja pirmajā projekta īstenošanas periodā EDI projekta komandas paveikto un pozitīvi novērtēja 3D Auduma tehnoloģijas tirgus potenciālu, 29.03.2018. piešķirot ERAF finansējumu 309,97 tūkstošu EUR apmērā (ERAF līdzfinansējums - 278,98 tūkst. EUR, EDI līdzfinansējums – 30,99 tūkst. EUR).

Laika posmā no 01.02.-30.04.2018. projekta zinātniskais personāls aktīvi strādāja pie demonstrācijas prototipa izstrādes tehnoloģijas izmantošanai būvniecībā & būvuzraudzībā un tās testēšanas izmantošanai reālai videi tuvos apstākļos aktivitātes. Proti, pētnieciskais darbs projektā notika pie demonstrācijas prototipa izstrādes, lokano spiesto lenšu piegādātāju apzināšanas, sensoru lentas eksperimentālā maketa izveidošanas mērījumu veikšanai vertikālā un horizontālā sensoru virknes izvietojumā, maketa kalibrācijas algoritmu izpētes precīzākai lentes formas atjaunošanai, tika veikti testi vertikālu un horizontālu būvkonstrukciju deformāciju noteikšanai, pie mērījumu salīdzināšanas ar lāzera tālmēri, demonstratora programmas izstrādes sensoru sagāšanās leņķu vizualizācijai laikā.

EDI pētnieks Ričards Cacurs un komercializācijas eksperts Kristiāns Karlsons sekmīgi prezentēja 3D Audums tehnoloģiju 2018.g. 13.aprīlī starptautiskās zinātniskās start-up konferences "Deep Tech Atelier" ekspertu panelī, tādējādi sekmējot jaunu kontaktu veidošanos sekmīgai tehnoloģijas virzībai tirgū.

Lai 3D Auduma tehnoloģija tiktu izmantota ēku, tiltu, torņu un citu būvju strukturālā monitorēšanā, projekta komercializācijas eksperts Kristiāns Karlsons intensīvi strādāja pie jaunu kontaktu dibināšanas ar vairākiem Latvijas būvniecības un būvuzraudzības uzņēmumiem, dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju un RTU.
Eiropas Reģionālās attīstības fonda 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākums “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” projekts  „3D formu jūtīgs audums” („3D AUDUMS”).


Vienošanās ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA), Nr.KC-L-2017/4 un Nr. KC-PI-2017/25)

Projekta atbildīgā par saturisko ieviešanu: Diāna Krieviņa (diana.krievina@edi.lv)

Projekta mērķis –ir palielināt Institūtā izstrādātas inovatīvas sensoru sistēmas tehnoloģijas gatavības līmeni, kas kalpos par pamatu produktu ar augstu pievienoto vērtību radīšanai.

„3D Audums”  tehnoloģija ietver sevī inovatīvu vadu datu komunikācijas risinājumu, kas ļauj saslēgt vairākus simtus sensoru, nodrošinot vairāku simtu punktu izšķirtspēju virsmas formas atjaunošanai. Izstrādātā tehnoloģija nodrošina virsmas formas atjaunošanu reālā laikā ar atjaunošanas biežumu līdz 100 reizēm sekundē. Datu komunikācijas risinājums ir balstīts uz kombinēta bezvadu un vadu komunikācijas risinājuma, kas nodrošina mazu enerģijas patēriņu (ar tipiska viedtālruņa bateriju nodrošina ~24 h darbību), un nodrošina ērtu datu pārsūtīšanu no mērošās ierīces uz datu analīzēs ierīci, kas atbalsta Bluetooth bezvadu komunikācijas tehnoloģiju (Personālais dators, klēpjdators, planšetdators, viedtālrunis, u.c.).

Šī brīža tehnoloģijas stāvoklis ir TRL4. Lai pierādītu tehnoloģijas spēju darboties ir izstrādāts prototips ar 63 sensoriem un sadarbībā ar rehabilitācijas centru “Mēs esam līdzās” ir veikta šī prototipa aprobācija, un aprobācijas rezultāti prezentēti konferencē “25th European Academy of Childhood Disability”.

Komunicējot ar dažādu nozaru ekspertiem ir konstatēts, ka trīsdimensionālas informācijas iegūšana par objektu formu ir aktuāla dažādās nozarēs un ļauj risināt virkni problēmu, kas padara šo tehnoloģiju universālu un tai ir potenciāls plašā nozaru spektrā: rehabilitācijā, sportā, filmu industrijā, video spēļu industrijā, burāšanas industrijā, apģērbu industrijā u.c.

Pirmajā projekta etapā līdz 2018.gada 31.janvārim tiek veikta tehniski ekonomiskā priekšizpēte un izstrādāta komercializācijas stratēģija, padziļināti izanalizējot tirgus pieprasījumu pēc vairākiem iespējamiem pielietojumiem. Tiks izvelēts tālāk attīstāmais pielietojums (Use Case) ar augstāko ekonomisko potenciālu, lai tālāk virzītu tehnoloģiju komercializēšanai, piesaistot investorus un noslēdzot licences līgumus ar komersantiem par tehnoloģijas tālāku ražošanu.

Projekta īstenošanas vieta – Elektronikas un datorzinātņu institūts.

Projekta izpildes termiņš: no 2017.gada 18.jūlija līdz 2018.gada 31.janvārim

Projekta kopējais finansējums: līdz 27 777.78 EUR, no tā ERAF finansējums līdz 25 000 EUR