Projects List of projects

Currently being implemented:

Rural Support Service:

Mazcenas boluss spurekļa parametru monitoringam un agrīnai subakūtas spurekļa acidozes (SARA) diagnostikai govīm

Robotizētas nezāļu ierobežošanas iekārtas izveide ( RONIN )

National Research Program:

Projkets Nr.1 „Jūras vides funkcionēšana un iespējamo izmaiņu novērtējums”  – „JURSENS”.

International projects:

Digital Technologies, Smart Robotics and Increased Cyber Security for faster production in the future European production ecosystem (TRINITY)

Programmable Systems for Intelligence in Automotive (PRYSTINE)

Trustworthy and Smart Actuation in IoT systems  ( ENACT )

Intelligent Motion Control Platform for Smart Mechatronic Systems (I-MECH)

Advancing fail-aware, fail-safe, and fail-operational electronic components, systems, and architectures for highly and fully automated driving to make future mobility safer, more efficient, affordable, and end-user acceptable ( Autodrive )

Frictionless energy efficient convergent wearables for healthcare and lifestyle applications ( Convergence )

European Space Agency projects:

Eiropas Kosmosa aģentūras projekts Nr. 4000115326/15/NL/NDe "On-board implementation of the multi-purpose Event Timer" ( MPET )

Projects co-financed by ERDF:

Projekts Nr.1.1.1.2/VIAA/2/18/282 „Energoefektīva veselības stāvokļa un uzvedības novērošana ar valkājamām ierīcēm un Lietu Internetu” (turpmāk - „FEATURE”)

Atbalsts EDI starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās (projekta saīsinājums – EDI SS3.Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) Nr.1.1.1.5/18/I/015.

Dinamiska  zemes lietošanas  pārraudzība” („NevKlas”)

Elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieciskās infrastruktūras attīstība (EDI-PIA).Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) Nr.1.1.1.4/17/I/014.

„3D formu jūtīgs audums” („3D AUDUMS”)

„Ultra platjoslas impulsu radara sensor”  (UPIRS)

„Laika sinhronizācija ar augstu precizitāti sadalītai zinātnisku mērījumu sistēmai (DaLaS)