Publications 2005 Mobilo sakaru lietotāju skaita palielināšanas metode

N. Bogomolova, O.Denisjeva, A.Gobzemis. Mobilo sakaru lietotāju skaita palielināšanas metode. Transport and Telecommunikation. 6.sēj., Nr. 3, 2005., lpp. 445- 448.