Publications 2006 Prasības zināšanu pārvaldības mehānismiem apdraudētu objektu grupas modelī

A. Ermuiža. Prasības zināšanu pārvaldības mehānismiem apdraudētu objektu grupas modelī. (pieņemts publicēšanai RTU zin. Rakstu krājumā 2006. gada 1. novembrī)