Agsta līmeņa pētnieku grupa, zinātnieka Jurija Artjuha vadībā, ir darbojusies ātru signālu apstrādes sistēmu izstrādē un ieviešanā jau no 1970. gada, risinot augstas precizitātes laika skaitīšanas problēmas. 1970. -1990. gadā grupai bija vadošas pozīcijas PSRS augstas precizitātes lidojuma laikamērījumu jomā. Lielākā daļa padomju satelītu lāzerlokācijas (SLR) staciju tika aprīkotas ar Rīgā izgatavotām hronometrāžas sistēmām. Iepriekšējās laika skaitītāja ierīces nevarēja nodrošināt pārklājošos laika intervālu mērījumus, līdz 1990. gadā tika izstrādāts pirmais notikumu taimeris –ierīce, kas nodrošināja ienākošo notikumu epohu reģistrāciju.

Notikumu taimeris A911 for SLR (1990-tie)

Šāds notikumu taimeris (ET) bija nepieciešams pirmajai Mēness attāluma mērīšanai ar lāzeri, jo gaismas lidojuma laiks līdz retroreflektoriem uz Mēness ir robežās no 2,42 s līdz 2,71 s. Izmantojot laika skaitītājus, lāzera mērīšanas atkārtošanās periodam jābūt apmēram 3 s jeb ar apmēram 0,35 Hz frekvenci. Sistēma ET ļauj palielināt Mēness attāluma lāzermērīšanu līdz kHz un vairāk.

Rīgas notikumu mērīšanas sistēmas RTS-2006 ir piemērs pēc pasūtījuma izstrādātai satelītu lāzerlokācijas sistēmai.

EDI pētījumi digitālās signālu apstrādes (DSA) jomā 1990. – 2000. gados ir noveduši pie novatoriskas, uz DSA balstītas tehnoloģijas, augstas precizitātes notikumu laika noteikšanai.

Pirmais uz DSA balstītais Rīgas notikumu taimeris – “DASP – Lab System” komponente (Eiropas IT balvas uzvarētājs 1997. gadā.)

Uz DSA balstītā pieeja, kas izstrādāta Jurija Artjuha vadībā, nodrošina ne tikai izcilus ET veiktspējas parametrus, bet arī ļauj gandrīz pilnībā aizstāt ļoti specializētu DSA aparatūru, samazinot aparatūras ieviešanas izmaksas. Pievilcīgā cenas un veiktspējas attiecība padarīja šos instrumentus konkurētspējīgus salīdzinājumā ar citiem instrumentiem, kas ir līdzīgi pēc funkcionalitātes un kvalitātes. Pēdējais un vismodernākais A033-ET modelis zemes lietojumiem nodrošina submilimetru precizitāti un mērījumu biežumu līdz pat 20 miljoniem notikumu sekundē. A033-ET visā pasaulē plaši izmanto KHz satelītu lāzerlokācijai, nodrošinot milimetru precizitāti. Aptuveni pusei visu pasaules SLR staciju ir šāds ET.

No diviem A033-ET sastāvoša sistēma subpikosekunžu džitera noteikšanai.

2011. gadā, pamatojoties uz licences īpašnieka līgumu, A033-ET ražošanas un izplatīšanas tiesības tika nodotas SIA Eventech (Latvija). Šodien, pateicoties Eventech centieniem, vairāk nekā 100 A033-ET tiek pārdoti ASV, Ķīnā, Vācijā, Somijā, Anglijā, Austrijā, Polijā, Lietuvā, Krievijā, Korejā, Japānā. Eventech veic notikumu taimeru pielietojuma tirgus izpēti ne tikai SLR un laika pārraidē pa lāzera savienojumu, bet arī citās zinātnes un tehnoloģijas jomās, un ir atradis to pielietojumu gravimetrijā, LIDAR un 3D skenēšanas sistēmās, TOF-spektrometrijā un citur. 2016. gadā Eventech ieguva Eiropas Kosmosa aģentūras (EKA) drantu daudzfunkcionāla notikumu taimera izstrādei kosmosa lietojumiem. EDI kā Eventech apakšuzņēmējs ir izstrādājis šādu taimeri un rūpīgi pārbaudījis ar kosmosa vides simulāciju. Pārbaudes rezultātus EKA atzinīgi novērtējusi ierosinājusi piedalīties vairākās kosmosa misijās, izmantojot izstrādāto notikumu taimeri LIDAR sistēmām un altimetrijas noteikšanai kosmosa kuģa aprīkojumā.

Īstenojot pētniecības projektus un līgumus, kas saistīti ar augstas precizitātes un augstas veiktspējas ET attīstību dažādiem lietojumiem, EDI ir izstrādājis kompaktu ET saimi, no kuriem katrs ET ir rūpīgi pārbaudīts. EDI ir pieredze lietojumu-specifisku laika noteikšanas sistēmu izveidē un testēšanā ar subpikosekunžu precizitāti.

Papildus pieredzei un pašizstrādātajai metodoloģijai subpikosekunžu ET testēšanā, EDI ir viss testēšanai nepieciešamais aprīkojums, ieskaitot pašu izstrādātus augstas stabilitātes testa ģeneratorus, dažādus patvaļīgu frekvenču ģeneratorus, augstas veiktspējas osciloskopus, plaša diapazona temperatūras un mitruma kameru un vibrācijas sistēmu, kā arī optisko galdu ar lāzera impulsu ģenerēšanai, sadalīšanai, atstarošanai un uztveršanai nepieciešamajām komponentēm.

Kvalifikācijas modulis, kas kopā ar SIA Eventech izstrādāts EKA projekta “On-board implementation of the multi-purpose Event Timer” (līguma Nr. 4000115326/15/NL/Nde) ietvaros.