1. jūlijā Elektronikas un datorzinātņu institūtā notika 50 gadu jubilejas svinības.


         Direktora Modra Greitāna uzruna

 Īsfilma par EDI "Toreiz un tagad" : Pirmā daļa   Otrā daļa

 EDI piecdesmit darbības gadu vēsturiskie pieturas punkti


Zinātniskās prezentācijas:

Dr.sc.comp. Artjuhs Jurijs

Dr.sc.comp. Krūmiņš Kārlis

Maģistrs Grunde Uldis

Dr.sc.comp. Broitmans Mihails

Dr.sc.comp. Seļāvo Leo

Apsveikumi

Latvijas Valsts prezidenta apsveikums Elektronikas un datorzinātņu institūta 50 gadu  jubilejā

Latvijas Republikas Ministru prezidenta Pateicības raksts

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas apsveikums

Latvijas Valsts Augļkopības institūta apsveikums

Latvijas Zinātņu akadēmijas apsveikums

Rīgas Tehniskās universitātes apsveikums

Rīgas Tehniskās universitātes_Elektronikas_un telekomunikāciju fakultātes apsveikums

Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūta apsveikums