„Zinātnisko iekārtu piegāde projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/ VIAA/006) aktivitāšu ietvaros”,

Iepirkuma identifikācijas Nr.EDI 2014/3/AK

Informatīvais paziņojums IUB mājas lapā ievietots 20.03.2014.

Nolikums

Grozījumi nolikumā

Atbildes uz pretendentu jautājumiem (10.04.2014.)

Atbildes uz pretendentu jautājumiem (01.04.2014.)

Paziņojumi par rezultātiem IUB mājas lapā ievietoti 04.06.2014.

Paziņojums par lēmumu