„Konferenču zāles aprīkojuma iegāde ERAF līdzfinansēta projekta „Elektronikas un datorzinātņu institūta attīstība un pārvaldības efektivitātes uzlabošana” (vienošanās Nr.2015/0019/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/002) ietvaros” Iepirkuma identifikācijas numurs EDI 2015/17


Nolikums

Paziņojums IUB mājas lapā ievietots 07.08.2015.

Lēmums

Paziņojums IUB mājas lapā ievietots 03.09.2015.

Līgums ar SIA "NT Piedzīvojumi"

Līgums ar SIA "Sentios"