„Pētniecības materiālu iegāde Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Laika sinhronizācija ar augstu precizitāti sadalītai zinātnisku mērījumu sistēmai” (vienošanās Nr.1.1.1.4./16/A/174) ietvaros”


identifikācijas Nr. EDI 2018/15

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 01.11.2018. plkst. 10:00

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Iepirkuma procedūra ir pārtraukta.