Iepirkumi Iepirkumi-arhīvs

IEPIRKUMU ARHĪVS2018.gads
2017.gads
2016.gads


2015.gads


2014.gads


2013.gads


Nosaukums, identifikācijas Nr. Paziņojums Lēmums
9


„Elektronikas un datorzinātņu institūta korpusa „A” telpu renovācija projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/006) aktivitāšu ietvaros

EDI 2013/9


07.11.2013.g. IUB mājas lapā ir ielikts Paziņojums par līgumu.

Nolikums

Rnovācijas tāme

A3 pielikums

A4 pielikums

A5 pielikums

Paredzamā līgumcena:

LVL 20 000.00


20.01.2014. IUB mājas lapā ievietots paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

Paziņojums par lēmumu

8
„Elektronikas un datorzinātņu institūta korpusa „A” 2.stāva auditorijas aprīkojuma,  zinātnisko darbinieku darbavietu aprīkojuma un Testbed tīkla adapteru piegāde” projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/ VIAA/006) aktivitāšu ietvaros

EDI 2013/8

01.10.2013.g. IUB mājas lapā ir ielikts Paziņojums par līgumu.

Nolikums

Paredzamā līgumcena LVL 18 500.00.

11.12.2013. IUB mājas lapā ievietots paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

Paziņojums par lēmumu

7
„Elektronikas un datorzinātņu institūta korpusa „A” telpu renovācija projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/006) aktivitāšu ietvaros

EDI 2013/7

01.10.2013.g. IUB mājas lapā ir ielikts Paziņojums par līgumu.

Paredzamā līgumcena LVL 30 000.00.

Nolikums

A5 pielikums:  fails  Vējtvera plāns

A6 pielikums: fails Ieejas durvju bloka dalījums (skats no āra)

A7 pielikums: fails Korpusa „Akorpuss2.pdf (Korpusa A 2.stāva plāns)

C2 pielikums „Paraugtāmes”: fails Akorpusa renovacija.xls, tabulas

Atbildes uz jautājumiem


01.11.2013. un 25.11.2013. IUB mājas lapā ievietoti Paziņojumi par iepirkuma procedūras rezultātiem

Paziņojums par lēmumu

6
„Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iekārtu piegāde” projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/ VIAA/006) aktivitāšu ietvaros”

EDI 2013/6

12.092013.g. IUB mājas lapā ir ielikts Paziņojums par līgumu:

Nolikums


Paredzamā līgumcena LVL 299 221.00.

17.10.2013.g. IUB mājas lapā ir ielikts paziņojums par grozījumiem

grozījumi Nolikumā

konsolidētais Nolikums


20.01.2014. 13.02.2014. 27.02.2014. IUB mājas lapā ievietoti Paziņojumi par iepirkuma procedūras rezultātiem

Informatīvais paziņojums par rezultātiem

Pielikums

5
EDI 2013/5 19.08.2013.g. IUB mājas lapā ir ielikts paziņojums par plānoto līgumu Publisko iepirkumu likuma 8¹ panta kārtībā

Nolikums


Paziņojums par lēmumu

Noslēgtie līgumi:

Nr_1_3_25_40_13_VIAA_084.pdf

Nr_1_3_25_41_13_VIAA_086.pdf

Nr_1_3_25_42_13_VIAA_078.pdf

Nr_1_3_25_44_13_VIAA_086.pdf

Nr_1_3_25_45_13_VIAA_078.pdf

Nr_1_3_25_46_13_VIAA_084.pdf

Nr_1_3_25_47_13_VIAA_086.pdf


4
EDI 2013/4 01.07.2013.g. IUB mājas lapā ir ielikts Paziņojums par līgumu:

Nolikums
26.09.2013.g. IUB mājas lapā ielikts Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem
3
EDI 2013/3 28.06.2013.g. IUB mājas lapā ir ielikts Paziņojums par līgumu:

Nolikums

A5 pielikums:  fails  Vējtvera plāns

A6 pielikums: fails Ieejas durvju bloka dalījums (skats no āra)

A7 pielikums: fails Korpusa „Akorpuss2.pdf (Korpusa A 2.stāva plāns)

C2 pielikums „Paraugtāmes”: fails Akorpusa renovacija.xls, tabulas
26.09.2013.g. IUB mājas lapā ielikts Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem
2
EDI 2013/2 06.06.2013. Paziņojums par plānoto līgumu Publisko iepirkumu likuma 8¹ panta kārtībā

Nolikums

1. Pielikums Pieteikums_dalībai_atklātā konkursā

2. Pielikums Pretendenta_pieredzes_apraksts

3. Pielikums Tehniskā_specifikācija

4. Pielikums Tehniskā_piedāvājuma_forma

5. Pielikums Finanšu_piedāvājuma_forma


6. Pielikums Līguma_projekts

7. Pielikums

„Patenta konsultāciju pakalpojumi patenta pieteikuma iesniegšanai Vācijas Patentu un preču zīmju birojā ERAF līdzfinansētā projekta “Augstas jutības superplatjoslas radiolokācijas tehnoloģija”, (vienošanās Nr.2010/0307/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/078) ietvaros” (vienošanās Nr.2010/0307/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/078)”

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.06.2013. plkst.10:00
Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultātiem
1
EDI 2013/1 07.02.2013.g. IUB mājaslapā ir ielikts Paziņojums par līgumu

Nolikums

Atbildes uz jautājumiem

Prognozējamā līgumcena LVL 15 400
19.04.2013.g. IUB mājas lapā ielikts Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

2012.gads


Identifikācijas Nr.

Paziņojums

Lēmums

8
EDI 2012/8

21.12.2012.g. IUB mājaslapā ir ielikts Paziņojums par līgumu

Nolikums

C2 Pielikums "Paraugtāmes"

Atbildes uz jautājumiem


01.03.2013.g. IUB mājas lapā ielikts Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem.
7
EDI 2012/7

20.12.2012.g. IUB mājas lapā ir ielikts Paziņojums par līgumu:

Prognozējamā līgumcena LVL 25 000

07.02.2013.g. IUB mājas lapā ielikts Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem
6
EDI 2012/6

15.11.2012.g. IUB mājaslapā ielikts paziņojums par līgumu

Prognozējamā līgumcena LVL 9 000

25.01.2013.g. IUB mājas lapā ielikts Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem
5
EDI 2012/5

05.11.2012.g. IUB mājas lapā ir ielikts Paziņojums par līgumu:

Atbildes uz jautājumiem - Sarakste (Angļu val.)

Prognozējamā līgumcena LVL 68 000

14.12.2012. IUB mājas lapā ir ielikts paziņojums par grozījumiem

grozījumi Nolikumā

konsolidētais Nolikums
04.03.2013.g. IUB mājas lapā ielikts Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem
4
EDI 2012/405.09.2012., pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 62.panta pirmās daļas 1.punktu, paziņojums par sarunu procedūra uzsākšanu ar SIA „Armostil” un A/S ”LX GRUPA”:


Nolikums

C2 Pielikums Paraugtāmes

A2 Pielikums Stāvu plāni


22.10.2012.g. IUB mājas lapā ielikts Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem
3
EDI 2012/3_ERAF

05.06.2012.g. IUB mājas lapā ir ielikts Paziņojums par līgumu:

Nolikums

C2 Pielikums Paraugtāmes

A4 Pielikums Stāvu plāni

Prognozējamā līgumcena LVL 368 000

14.08.2012.g. IUB mājas lapā ielikts Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem
2
EDI 2012/2_ERAF

23.03.2012.g. IUB mājas lapā ir ielikts Paziņojums par līgumu:

Nolikums

C2 Pielikums Paraugtāmes

A4 Pielikums Stāvu plāni

Atbildes uz jautājumiem

Prognozējamā līgumcena LVL 368 000

26.04.2012. IUB mājas lapā ir ielikts paziņojums par grozījumiem

grozījumi Nolikumā

konsolidētais Nolikums


10.05.2012. IUB mājas lapā ir ielikts paziņojums par grozījumiem

grozījumi Nolikumā

konsolidētais Nolikums


31.05.2012.g. IUB mājas lapā ielikts Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem
1
EDI 2012/1_ERAF_ESF 11.01.2012.g. IUB mājas lapā ielikts Paziņojums par līgumu
Prognozētā līgumcena LVL 8780
12.03.2012.g. IUB mājas lapā ielikts Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem.
2011.gads


Identifikācijas Nr.

Paziņojums

Lēmums

1

EDI 2011/01 ERAF ESF

17.01.2011.g. IUB mājas lapā ielikts Paziņojums par līgumu

Paredzamā līgumcena LVL 18000

10.03.2011.g. IUB mājas lapā ielikts Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem.
2
EDI 2011/2_ERAF_ESF

31.05.2011.g. IUB mājas lapā ielikts Paziņojums par līgumu

28.06.2011.g. IUB mājas lapā ielikti Paziņojuma grozījumi
Paredzamā līgumcena LVL 15000

30.08.2011. IUB mājas lapā ir ielikts Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

16.09.2011. IUB mājas lapā ir ielikts Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

3
EDI 2011/4

20.09.2011.g. IUB mājas lapā ielikts Paziņojums par plānoto līgumu

Paredzamā līgumcena LVL 4500

10.10.2011. IUB mājas lapā ir ielikts Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
4
EDI 2011/5_ERAF
12.12.2011.g. Paziņojums par patentu konsultāciju pakalpojumu iepirkumu

Paredzamā līgumcena LVL 16500
07.02.2012. IUB mājas lapā ir ielikts informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu.

2010.gads


Identifikācijas Nr.

Paziņojums

Lēmums

1

EDI 2010/01 ESF

8.02.2010.g. Paziņojums par plānoto līgumu.

Paredzamā līgumcena LVL 3500.

02.03.2010.g. IUB mājas lapā ielikts informatīvais paziņojums par noslēgtiem līgumiem.

2

EDI 2010/2 ESF

14.07.2010.g. Paziņojums par plānoto līgumu.

Paredzamā līgumcena LVL 3300.

03.08.2010.g. IUB Mājas lapā ielikts informatīvais paziņojums par noslēgtiem līgumiem

3
EDI 2010/3 ESF

08.10.2010.g. Paziņojums par plānoto līgumu.

Paredzamā līgumcena LVL 3000.

26.10.2010.g. IUB Mājas lapā ielikts informatīvais paziņojums par noslēgtiem līgumiem

2009.gads


Identifikācijas Nr.

Paziņojums

Lēmums

1

EDI-2009-01

19.03.2009.g. Elektroniskās komponentes

Paredzamā līgumcena LVL 1450

30.03.2009.g. Paziņojums par lēmumu.

2

EDI-2009-02

20.03.2009.g. EDI tīmekļa vietnes izstrāde

Paredzamā līgumcena LVL 500.

6.04.2009.g. Paziņojums par lēmumu.

3

EDI-2009-03

1.06.2009.g. Elektroniskās komponentes

Paredzamā līgumcena LVL 500.

10.06.2009.g. Paziņojums par lēmumu.

4

EDI-2009-04

22.09.2009.g. Elektroniskās komponentes

Paredzamā līgumcena LVL 3000.

30.09.2009.g. Paziņojums par lēmumu.

5

EDI-2009-05

11.11.2009.g. Elektroniskās komponentes

Paredzamā līgumcena LVL 1605.

23.11.2009.g. Paziņojums par lēmumu.