Par EDI Struktūra

Institūta struktūru veido:

 • 1.1. Direkcija,

 • Direktors - Modris Greitāns
 • Direktora vietnieks administratīvajos jautājumos - Ieva Tentere
 • Direktora vietnieks attīstības jautājumos - Kaspars Ozols
 • Projektu asistente - Baiba Šereka
 • Personāla speciāliste - Pārsla Krūmiņa
 • Informācijas vadības speciāliste - Jolanta Beitāne
 • 1.2. Tehniskā un saimniecības daļa,

 • Galvenais inženieris - Viktors Harlinskis
 • 1.3. Grāmatvedība,

 • Galvenā grāmatvede - Aija Katlapa
 • Vecākā grāmatvede - Ziedīte Migliniece


+ AST žurnāla redakcija;

+ zinātniskās darbības sekretārs;

+ iepirkumu komisija.


STARPTAUTISKĀ KONSULTATĪVĀ PADOME