Paziņojumi Sludinājumi

Elektronikas un datorzinātņu institūts izsludina amata konkursu uz projektu vadītāja amatu (uz nenoteiktu laiku)

Darba apraksts:

  • Eiropas Savienības struktūrfondu un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu pieteikumu izstrāde un institūtā realizēto projektu vadīšana un/vai administrēšana

  • projektu publisko iepirkumu procesa nodrošināšana (dokumentācijas izstrāde, sarakste ar valsts institūcijām, pretendentiem u. c.)

Prasības pretendentam/-ei:

  • augstākā akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

  • zināšanas un pieredze līdzīgā amatā

  • izpratne par Eiropas Savienības struktūrfondu projektu vadīšanu un/vai administrēšanu

  • izpratne par publisko iepirkumu procedūru nodrošināšanu

  • datorprasmes (MS Office)

  • labas komunikācijas prasmes, augsta atbildības izjūta un precizitāte

  • latviešu valodas un angļu valodas zināšanas līmenī, kas ļauj amata pienākumu izpildē izmantot dokumentus un literatūru svešvalodā

Darba laiks: pilna slodze, darba laiks no plkst. 8.30 līdz 17.00.

Darbavieta: Rīgā, Dzērbenes ielā 14.

Pieteikumu, CV un izglītību apliecinošus dokumentus iesniegt Elektronikas un datorzinātņu institūta administrācijā Rīgā, Dzērbenes ielā 14, 2. stāvā, vai nosūtīt uz e-pasta adresi info@edi.lv līdz 2017. gada 1. septembrim.


Iznomā:Adrese: Rīgā, Dzērbenes ielā 14, „C” un „D” korpuss, kadastra Nr. 01000920440002 un Nr. 01000920440006.

Telpu platības: iespējams nomāt telpas 10, 20, 35, 50, 70, 100 un 300m2 (izmēri noapaļoti) platībā.

Lietošanas mērķis: telpas laboratoriju ierīkošanai, biroja telpas, darba telpas, telpas ražošanai.

Nomas līguma termiņš: 1 gads ar tiesībām pagarināt, ievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņa ierobežojumu.

Telpu nomas maksa: telpas minimālā nomas maksa, atkarīga no telpas izmēra un tiek noteikta atbilstoši apstiprinātajam maksas pakalpojumu cenrādim, ar kuru iespējams par konkrēto telpu iepazīties apskates laikā.

Kontaktpersona papildus informācijas saņemšanai: Andris Traviņš, tālr. 67558157, e-pasts: andris.travins@edi.lv

Telpu apskates vieta un laiks: iepriekš vienojoties ar norādīto kontaktpersonu.

Nomas līguma projekts: pielikumā

Informācija par izsolēm: mutiskas izsoles tiek organizētas, ja ir saņemts pretendentu pieteikums ar mērķi nomāt telpas.