Projekti ES projekti ERAF 2.5.2

             

           Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Projekta nosaukums: „Modernās signālapstrādes pētījumu efektivitātes un zinātniski pētniecisko rezultātu komercializācijas potenciāla paaugstināšana”

07.03.2006. LU Elektronikas un datorzinātņu institūts, Izglītības un zinātnes ministrija un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra parakstīja līgumu par ES struktūrfondu līdzfinansēta projekta īstenošanu.

Nacionālās programmas  projekts

Nacionālā programma paredz nodrošināt ar modernu pētniecības aprīkojumu un infrastruktūru vadošās pētniecības iestādes, kurām ir potenciāls komercializēt pētījumus. Projekts paredz realizēt šo mērķi attiecībā uz  Elektronikas un datorzinātņu institūtu ( EDI), kurš ir vadošā zinātniski pētnieciskā iestāde Latvijā diskrētās signālapstrādes jomā un kura pētījumu rezultātu komercializācija jau ir uzsākta. Institūtā jau patreiz tiek izstrādāta aparatūra ar konkurētspējīgiem parametriem, kas tiek eksportēta un izmantota radiofrekvenču signālu diskrētai apstrādei un precīzās laika mērīšanas sistēmās lāzeru lokācijai.

Projekta mērķis ir paplašināt šīs iespējas- paaugstināt institūta zinātniski pētniecisko darbu efektivitāti un pētījumu rezultātu komercializācijas potenciālu, apgādājot tā vadošās, konkurētspējīgās laboratorijas ar modernu aprīkojumu, pielietojamo pētījumu realizēšanai nepieciešamām iekārtām, vienlaikus arī veicot iesaistīto laboratorijas telpu nepieciešamo labiekārtošanu. Projekta gaitā tiks izveidots Eiropas līmeņa un nozīmes zinātniski pētniecisks centrs ar orientāciju uz zinātnisko rezultātu komercializāciju signālapstrādi izmantojošu produktu jomā, kas veicinās reģionālo attīstību.

Aprēķinātās kopējās projekta izmaksas (LVL)240 000

Projektā sasniegtais: 

2006.gada 30.jūnijā izsludināta cenu aptauja par telpu renovāciju (2.aktivitāte).Informācija  http://www.iub.gov.lv/. Līdz 25.jūlijam tika saņemti divi piedāvājumi (nepilnīgi atbilstoši), veikta sarunu procedūra ar pretendentiem. Notiek līguma slēgšanas procedūra ar SIA “Būve”.
2006.gada 14.jūlijā izvietots paziņojums par komunikācijas aprīkojuma   iepirkumu (3.aktivitāte). Līdz 16.augustam tika saņemti 3 piedāvājumi. 24.augustā noslēgts līgums ar SIA "DPS" par aparatūras piegādi.

2006.gada 31.jūlijā izsludināts atklāts konkurss par iekārtu  iepirkumu (1.aktivitāte). Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 25.septembris. Informācija  http://www.iub.gov.lv/.
Institūtā telpās izvietota plāksne par ES līdzfinansējumu projektam.

2006.gada 11.oktobrī izvietots paziņojums par darbstaciju aparatūras (datoru) iepirkumu atbilstoši pieteikuma 2.1.pielikumam, 1.6 un 1.7 aktivitātei.

2006.gada 23.oktobrī izvietots paziņojums par Analogā osciloskopa iepirkumu atbilstoši pieteikuma (1.aktivitātei)

2006.gada 23.oktobrī izvietots paziņojums par Programmatūras iepirkumu1 atbilstoši pieteikuma 1.6. aktivitātei.

2006.gada 30.oktobrī izvietots paziņojums par Programmatūras iepirkumu2  atbilstoši pieteikuma 1.7. aktivitātei.

2006.gada 3.novembrī izvietots paziņojums par Barošanas bloku iepirkumu  atbilstoši pieteikuma 1.5. aktivitātei.

2006.gada 23.novembrī izvietots paziņojums par Aparatūras iepirkumu  atbilstoši pieteikuma 1.5. aktivitātei.