Projekti ES projekti 2.1.1.1.0-010-nanoks

Tehnoloģija nanoimpulsu kiberfizikālas sistēmas izveidei zemes virsējo slāņu neinvazīvai apsekošanai (NanoKS)

Projekta numurs: 2014/0052/ 2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/031

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr.Sc.Ing.  Rolands Šāvelis

Projekta vispārīgais mērķis ir sekmēt zinātnes un ražošanas integrāciju un pētniecības rezultātu komercializāciju atbilstoši valstī noteiktajām prioritārajām tautsaimniecības nozarēm un prioritārajiem zinātnes virzieniem un izstrādāt jaunu inovatīvu tehnoloģiju, kas  padarītu  zemes virsējo slāņu  radiozondēšanas metodi (tehnoloģiju) plašāk pieejamu un pielietojamu pateicoties kombinētai vairāku devēju datu ieguvei, izmantojot komparatora tipa pārveidotāju un iegūto rezultātu uzlabotai vizualizācijai un interpretācijai.

Projekts ietver sekojošas aktivitātes:
- rūpnieciskais pētījums
- rūpnieciskā pētījuma tiesību nostiprināšana
- projekta vadība un publicitāte.

Projekts tiek īstenots sadarbībā starp Elektronikas un datorzinātņu institūtu (turpmāk Institūts) un SIA „Infoserv-Rīga”.

Projekta īstenošanas vieta – – Elektronikas un datorzinātņu institūts, un SIA “Infoserv-Rīga”.

Projekta īstenošanas ilgums 12 mēneši no 26.09.2014. līdz 31.08.2015.

Projektā plānotās izmaksas ir 137188 EUR, tajā skaitā 103919 EUR no ERAF līdzekļiem un citā privātā finansējumā 33269 EUR.

09.12.2014. iesniegti ERAF līdzfinansētā projekta „Tehnoloģija nanoimpulsu kiberfizikālas sistēmas izveidei zemes virsējo slāņu neinvazīvai apsekošanai” (NanoKS) vienošanās Nr.2014/0052/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/031 progresa dokumenti par 1. pārskata periodu no 26.09.2014.g līdz 30.11.2014.g.

Zinātniskās pētniecības atskaite par 1. pārskata periodu no 26.09.2014.g līdz 30.11.2014.g.

20.03.2015. iesniegti ERAF līdzfinansētā projekta „Tehnoloģija nanoimpulsu kiberfizikālas sistēmas izveidei zemes virsējo slāņu neinvazīvai apsekošanai” (NanoKS) vienošanās Nr.2014/0052/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/031 progresa dokumenti par 2. pārskata periodu no 1.12.2014.g līdz 28.02.2015.g.

Zinātniskās pētniecības atskaite par 2. pārskata periodu no 01.12.2014.g līdz 28.02.2015.g.

19.06.2015. iesniegti ERAF līdzfinansētā projekta „Tehnoloģija nanoimpulsu kiberfizikālas sistēmas izveidei zemes virsējo slāņu neinvazīvai apsekošanai” (NanoKS) vienošanās Nr.2014/0052/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/031 progresa dokumenti par 3. pārskata periodu no 1.03.2015.g līdz 31.05.2015.g.

Zinātniskās pētniecības atskaite par 3. pārskata periodu no 01.03.2015.g līdz 31.05.2015.g.

29.09.2015. iesniegti ERAF līdzfinansētā projekta „Tehnoloģija nanoimpulsu kiberfizikālas sistēmas izveidei zemes virsējo slāņu neinvazīvai apsekošanai” (NanoKS) vienošanās Nr.2014/0052/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/031 progresa dokumenti par 4. pārskata periodu no 1.06.2015.g līdz 31.08.2015.g.

Zinātniskās pētniecības atskaite par 4. pārskata periodu no 01.06.2015.g līdz 31.08.2015.g.