Projekti ES projekti 2.1.1.3.1

2.1.1.3.1. aktivitāte  „Zinātnes infrastruktūras attīstība”

Projekta nosaukums „Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (IKSA-CENTRS)” Nr.2DP/2.1.1.3.1./11.IPIA/VIAA/006)”

Elektronikas un datorzinātņu institūts projektu īsteno sadarbībā ar Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūtu „Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” (IZI VSRC), kas ir projekta vadošais partneris, Latvijas Universitāti, Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtu un Rīgas Tehnisko universitāti.

Projekta Elektronikas un Datorzinātņu institūta (EDI) daļas koordinators Viktors Harlinskis.

Projekta ietvaros veikti ieguldījumi Elektronikas un datorzinātņu institūta vajadzībām – 1.8 miljoni EUR vērtībā, t.sk. ERAF līdzfinansējums 1.64 miljoni EUR apmērā. Projekta realizācijas laikā ir uzlabota zinātnisko darbinieku darba vide, iekārtotas un aprīkotas telpas, lai nodrošinātu zinātnisko pētījumu veikšanu.

Elektronikas un Datorzinātņu institūts projekta ietvaros veicis laboratorijas korpusa renovāciju.  un vispārējās nozīmes korpusa renovāciju. Renovācijas ietvaros, atbilstoši mūsdienu enerģijas taupības prasībām, ir veikta pilnīga laboratoriju ēkas ārējo konstrukciju siltināšana un nomainīti logi. veikts  67 laboratoriju telpu remonts. Vispārējās nozīmes korpusā veikts auditorijas un tai piegulošos telpu remonts un uzstādīts jauns aprīkojums. Renovētas centrālās institūta ieejas durvis un vējtveris atbilstoši mūsdienu prasībām. Kā būtisku ieguvumu var minēt, ka pirmais ekspluatācijas gads parādīja, ka laboratoriju korpusā siltuma patēriņš samazinājies aptuveni uz pusi un elektroenerģijas par aptuveni 30%.

Ir izveidots „Testbed” tīkls un piegādāti visi plānotie „Testbed” sensori, adapteri un iekārtas, lai nodrošinātu pētījumu veikšanu.

Ir iegādatas laboratorijas aprīkojuma iekārtas, mēriekārtas, elektronikas inženierijas tehnoloģiju iekārtas, veikta to uzstādīšana un apmācība pētniecības darbības nodrošināšanai EDI. Iepirktās  zinātniskās iekārtas un mēraparatūra ir piegādāta pilnā apjomā  un izvietota izremontētajās telpās.

Ir iepirkts darba vietu aprīkojuma un mēbeļu komplekti, kā rezultātā ir iekārtotas 25 darba vietas zinātniskajam personālam, kas atbilst mūsdienu prasībām.

EDI projekta daļa ir  pilnībā pabeigta oktobrī. Projekta pieteikumā plānotie rezultāti ir sasniegti.