„Laika sinhronizācija ar augstu precizitāti sadalītai zinātnisku mērījumu sistēmai (DaLaS)”.


Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) Nr.1.1.1.1/16/A/174.

Projekta zinātniskais vadītājs Dr.comp. Ints Mednieks (ints.mednieks@edi.lv).

Projekta mērķis ir radīt precīzā laika uzturēšanas sistēmas zinātniskiem mērījumiem, kurus veic, izmantojot telpā sadalītu mēraparatūru, kas atsevišķos gadījumos var atrasties dažādās vietās uz Zemes. Atšķirībā no pieejamajiem precīzā laika servisiem, piedāvātās sistēmas nodrošinās mērījumu piesaisti laika skalai ar augstāku precizitāti. Šādas sistēmas izmantos Elektronikas un datorzinātņu institūta iestrādes taimeru jomā, kuri nodrošina laika intervālu mērīšanas precizitāti dažu pikosekunžu robežās un tiek izmantoti starptautiskās satelītu lāzerlokācijas stacijās ILRS ietvaros (skat. http://ilrs.gsfc.nasa.gov/).

Projekta ietvaros tiks īstenoti fundamentāli pētījumi daudzfunkcionālas laika sinhronizācijas sistēmas, laika un takts izplatīšanas sistēmas, tīklā saistītu mēraparatūras sistēmu pulksteņa regulēšanas vajadzībām. Projekts ļaus Latvijas zinātniekiem iesaistīties Jiangmenas pazemes neitrīno observatorijas radīšanā (skat.https://en.wikipedia.org/wiki/Jiangmen_Underground_Neutrino_Observatory).

Projekta izpildes termiņš: 2017.gada 1.marts – 2020.gada 29.februāris.
Projekta kopējais finansējums: 517036 EUR, no tā ERAF finansējums 439481 EUR.