„Laika sinhronizācija ar augstu precizitāti sadalītai zinātnisku mērījumu sistēmai (DaLaS)”.


Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) Nr.1.1.1.1/16/A/174.

Projekta zinātniskais vadītājs Dr.comp. Ints Mednieks (ints.mednieks@edi.lv).

Projekta mērķis ir radīt precīzā laika uzturēšanas sistēmas zinātniskiem mērījumiem, kurus veic, izmantojot telpā sadalītu mēraparatūru, kas atsevišķos gadījumos var atrasties dažādās vietās uz Zemes. Atšķirībā no pieejamajiem precīzā laika servisiem, piedāvātās sistēmas nodrošinās mērījumu piesaisti laika skalai ar augstāku precizitāti. Šādas sistēmas izmantos Elektronikas un datorzinātņu institūta iestrādes taimeru jomā, kuri nodrošina laika intervālu mērīšanas precizitāti dažu pikosekunžu robežās un tiek izmantoti starptautiskās satelītu lāzerlokācijas stacijās ILRS ietvaros (skat. http://ilrs.gsfc.nasa.gov/).

Projekta ietvaros tiks īstenoti fundamentāli pētījumi daudzfunkcionālas laika sinhronizācijas sistēmas, laika un takts izplatīšanas sistēmas, tīklā saistītu mēraparatūras sistēmu pulksteņa regulēšanas vajadzībām. Projekts ļaus Latvijas zinātniekiem iesaistīties Jiangmenas pazemes neitrīno observatorijas radīšanā (skat.https://en.wikipedia.org/wiki/Jiangmen_Underground_Neutrino_Observatory).

Projekta izpildes termiņš: 2017.gada 1.marts – 2020.gada 29.februāris.
Projekta kopējais finansējums: 517036 EUR, no tā ERAF finansējums 439481 EUR.
Projekta aktivitātes

20.-21.aprīlis


EDI pētnieks Vadims Vedins un vadošais pētnieks Ints Mednieks piedalījās seminārā “JUNO Electronics Workshop 2017” Padujā, Itālijā, lai iepazītos ar elektronisko apakšsistēmu izstrādes stāvokli JUNO (http://juno.ihep.cas.cn/ ) projektā un pārrunātu sadarbību laika sinhronizācijas sistēmas izstrādāšanā šim projektam.20.06.2017.g. iesniegts ERAF līdzfinansētā projekta „Laika sinhronizācija ar augstu precizitāti sadalītai zinātnisku mērījumu sistēmai (DaLaS)”. Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) Nr.1.1.1.1/16/A/174 Maksājuma pieprasījums (MP2)  par 1.pārskata periodu no 01.03.2017.g līdz 31.05.2017.g.


17-21. jūlijs 2017.g.

No 17. līdz 21. jūlijam pētnieks Vadims Vedins piedalījās JUNO projekta sadarbības organizācijas pasākumā Pekinā, Augstas enerģijas fizikas institūtā un prezentēja EDI sadarbības piedāvājumu. Institūts piedāvā risināt JUNO mēraparatūras sinhronizācijas jautājumus, balstoties uz savu augstas precizitātes laika intervālu mērīšanas tehnoloģiju.

Balstoties uz šo piedāvājumu, JUNO Institucionālā valde ir pieņēmusi EDI pilntiesīgas sadarbības organizācijas statusā (skat. informāciju lapā http://juno.ihep.ac.cn/collaboration.php).

JUNO (Jiangmen Underground Neutrino Observatory (skat. http://juno.ihep.cas.cn/) ir Ķīnas iniciēts starptautisks projekts neitrīno pētīšanas observatorijas izveidei. Tajā piedalās 72 vadošās elementārdaļiņu fizikas pētniecības organizācijas no visas pasaules. EDI izstrādās specializētus notikumu laika mērītājus, kas JUNO projektā ļaus precīzi fiksēt notikumu laiku UTC (koordinētās laika skalas) sistēmā.

15.09.2017.g. iesniegts ERAF līdzfinansētā projekta „Laika sinhronizācija ar augstu precizitāti sadalītai zinātnisku mērījumu sistēmai (DaLaS)”. Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) Nr.1.1.1.1/16/A/174 Maksājuma pieprasījums (MP2)  par 2.pārskata periodu no 01.06.2017.g līdz 31.08.2017.g.

Central Clock Distribution Unit (CCDU)

Photo of the CCDU