31.01.2019.

Paveiktais ERAF projektā „Ultra platjoslas impulsu radara sensors” (UPIRS), līguma nr. KC-PI-2017/26 laika posmā no 01.11.2018.-31.01.2019.

Laika posmā no 01.11.2018.-31.01.2019. projekta zinātniskais personāls turpināja strādāt pie ultra platjoslas impulsu radara sensora funkcionālo bloku projektēšanas integrālajā mikroshēmā saskaņā ar identificētajām tirgus prasībām, ultra platjoslas antenu un raidītāja izstrādes saskaņā ar atļautajiem radiofrekvenču ierobežojumu standartiem un  ultra platjoslas impulsu radara sensora komplekta (mikroshēmas, izstrādes prototipa, antenas un programmatūras) izstrādes un testēšanas saskaņā ar tirgus prasībām reālai videi pietuvinātos apstākļos.

Ultra platjoslas impulsu radara sensora funkcionālo bloku projektēšanas integrālajā mikroshēmā aktivitātē zinātniskais personāls turpināja strādāt pie radara integrālās shēmas uztvērēja daļas elektriskās principiālās shēmas izstrādes - esošās shēmas papildināšanas ar taktsimpulsu ģenerēšanas  un kaskāžu darba režīmu  iestatīšanas elementu slēgumiem. Tika veikta izvēlētās tehnoloģijas SG25H3 digitālās bibliotēkas izpēte ihp_dlib_3l0 (loģiskie elementi, aizkaves, barošanas spriegumi u.c. komparatoram nepieciešamie loģisko elementu parametri), lai izveidotu  taktējamo impulsu ģeneratoru pilnai komparatora shēmas iegūšanai. Tika strādāts pie pilnās komparatora shēmas izveidošanas un testēšanas, uztvērēja komporatora ISF frekvenču diapazona noteikšanas un raksturlīkņu uzņemšanas.

Ultra platjoslas antenu un raidītāja izstrādes, saskaņā ar atļautajiem radiofrekvenču ierobežojumu standartiem, aktivitātē zinātniskā komanda turpināja darbu pie raidītāja shēmas V.1.3.1 uzlabojumiem un eksperimentālajiem testiem. Daļa zinātniskā komandas strādāja pie T veida slokšņu (microstrip) pārvades līnijas bāzēta impulsu formētāja izstrādes (aprēķini, projektēšana, maketēšana, eksperimentāli testi) un koplanāras pārvades līnijas un koaksiālā SMA konektora salāgošanas līnijas izstrādes (aprēķini, simulācijas). Vienlaikus tika strādāts pie radiofrekvenču standartiem atbilstošu radio impulsu izpētes Maltab simulācijas vidē, alternatīvu veidu raidītāju izstrādes pētījuma un simulāciju veikšanas MatLab un Simetrix vidēs, tika veikti platjoslas magnētisko un elektrisko antenu kombinēšanas pētījumi, eksperimentālo raidītāju maketu izveide un to eksperimentālie testi.

Ultra platjoslas impulsu radara sensora komplekta (mikroshēmas, izstrādes prototipa, antenas un programmatūras) izstrādes un testēšanas, saskaņā ar tirgus prasībām reālai videi pietuvinātos apstākļos, aktivitātē zinātniskais personāls turpināja  darbu pie UWB impulsu radara sensora komplekta testa PCB izveides, tā maketa korpusa konstruktīvo risinājumu izpētes un izstrādes. Paralēli tika strādāts pie alternatīvas radara signāla pārveidojuma (izvērses) daļas izstrādes, kurā tiktu izmantots Direct Digital Synthesis (DDS) princips. Vienlaikus tika īstenoti ultra platjoslas antenu simulācijas testi CST Studio programmatūras vidē, veikta Bow-tie un Bi-quad antenu tipu simulācija,  datora un radara izstrādes prototipa saiknes izstrāde, izmantojot Ethernet kontrolieri WIZNET W5500, vadības mikrokontroliera programmaparatūras izstrāde un Power-over-Ethernet (PoE) shēmtehnisko risinājumu izpēte. Daļa zinātniskās komandas strādāja pie prototipa demonstrācijas programmatūras izstrādes National Instrument Labview vidē, signālu apstrādes metožu objektu kustības detektēšanas noteikšanas, korelācijas un kadru vidējošanas metožu pielietojumu izpētes signāla un trokšņa attiecības parametra (SNR) uzlabošanai.

Projekta zinātnisko aktivitāšu īstenošanai tika iegādāti dažādi pētnieciskie materiāli - elektroniskās komponentes un materiāli.

Divi projektā nodarbinātie zinātniskie asistenti devās komandējumā uz elektronikas izstādi „Electronica 2018” Minhenē 12.11.-16.11.2018., kuras laikā iepazinās ar jaunākajām elektronikas tehnoloģijām un risinājumiem, piem., ar „Infineon” un „Texas instruments” uzņēmumu piedāvātajām radaru mikroshēmām attāluma un ātruma noteikšanai (īpaši noderīgi priekš tālākas EDI ultra platjoslas impulsu radara sensora tehnoloģijas izstrādes), ar LiSAT elektromagnētisko traucējumu slāpēšanas materiāliem, to tipiem un pielietojumu mērķiem u.c. Diskusijas ar līdzīgu tehnoloģiju izstrādātājiem un ražotājiem sniedza atgriezenisko saiti par nākamajiem veicamajiem soļiem tālākajā EDI ultra platjoslas impulsu radara sensora tehnoloģijas izstrādes posmos.
Projekta komercializācijas eksperts turpināja strādāt pie kontaktu dibināšanas ar dažādu industriju un pašvaldību pārstāvjiem, kā arī  turpinās sarunas par iespējamo UWB tehnoloģijas testēšanu 2019.g. pavasarī, organizēja tikšanās ar uzņēmumiem, kuru pamatdarbība ir saistīta ar tehnoloģisko risinājumu nodrošināšanu dzelzceļa infrastruktūrai un uzsāka sarunas ar dzelzceļa industrijas pārstāvjiem par radara tehnoloģijas pielietošanu, lai noteiktu dzelzceļa sastāva pienākšanu stacijā. Eksperts apzināja jaunus kontaktus, kuriem varētu būt interese par radaru tehnoloģijas izmantošanu materiāli fizisko īpašību noteikšanai, kokrūpniecībā, celtniecībā.


31.10.2018.

Paveiktais ERAF projektā „Ultra platjoslas impulsu radara sensors” (UPIRS), līguma nr. KC-PI-2017/26 laika posmā no 01.08.-31.10.2018.


Laika posmā no 01.08.-31.10.2018. projekta zinātniskais personāls turpināja strādāt pie ultra platjoslas impulsu radara sensora funkcionālo bloku projektēšanas integrālajā mikroshēmā saskaņā ar identificētajām tirgus prasībām, pie ultra platjoslas antenu un raidītāja izstrādes saskaņā ar atļautajiem radiofrekvenču ierobežojumu standartiem, kā arī uzsāka darbu nākamajā projekta aktivitātē – ultra platjoslas impulsu radara sensora komplekta (mikroshēmas, izstrādes prototipa, antenas un programmatūras) izstrādē un testēšanā saskaņā ar tirgus prasībām reālai videi pietuvinātos apstākļos.

Ultra platjoslas impulsu radara sensora funkcionālo bloku projektēšanas integrālajā mikroshēmā aktivitātē zinātniskais personāls turpināja darbu pie pirmā prototipa uztvērēja daļas integrālās shēmas izstrādes, uzsāka EUROPRACTICE otrās pieejamās tehnoloģijas instalēšanu, turpināja veikt SiGe:C tehnoloģijas metodikas izstrādi, testēšanu un uztvērēja komporatora ISF noteikšanu, salīdzināja EUROPRACTICE abu pieejamo tehnoloģiju simulāciju rezultātus, izmantojot dažādus tranzistorus labākās impulsu jūtības funkcijas (ISF) iegūšanai, testēja dažādu strāvas avotu topoloģijas un to ieviešanu shēmā, aizvietojot barošanas avotus. Tika strādāts pie pilnās komparatora shēmas izveidošanas un testēšanas, uztvērēja komporatora ISF frekvenču diapazona noteikšanas.

Lai īstenotu ultra platjoslas impulsu radara sensora funkcionālo bloku projektēšanu integrālajā mikroshēmā, divi projekta komandas pētnieki apmeklēja iniciatīvas „EUROPRACTICE” organizēto apmācību kursu  “Introduction to Analogue and Mixed Signal IC Design” Didkotā (Lielbritānijā) 23.09.-29.09.2018, apgūstot aktuālos analogo un miksētu signālu integrālo mikroshēmu projektēšanas veidus. Paralēli tika pagarināta dalība iniciatīvā „EUROPRACTICE” un piekļuve Cadence IC Design Suite programmatūrai nākamajā periodā no 01.10.2018. līdz 30.09.2019, jo bez šīs programmatūras izmantošanas nav iespējas sekmīgi  īstenot UWB tehnoloģijas izstrādi projektā.

Ultra platjoslas antenu un raidītāja izstrādes, saskaņā ar atļautajiem radiofrekvenču ierobežojumu standartiem, aktivitātē tika turpināts darbs pie raidītāja shēmas V.1.3.1 uzlabojumiem un veikti tā eksperimentālie testi. Projekta zinātniskā komanda veica optimāla raidītāja izstarotā impulsa pētījumus, lai konstatētu  kontinuālu "vilnīšu" transformācijas pielietojumu potenciālu uztverto objektu filtrācijai, īstenoja impulsu formētāja simulācijas un eksperimentāli pētījumus, izmantojot nelineāro līniju principu. Vienlaikus tika strādāts pie raidītāja modificēšanas, izmantojot Blumleina transformatoru un slokšņu / koaksiālu līniju pulsu formēšanas metodi.

Ultra platjoslas impulsu radara sensora komplekta (mikroshēmas, izstrādes prototipa, antenas un programmatūras) izstrādes un testēšanas, saskaņā ar tirgus prasībām reālai videi pietuvinātos apstākļos, aktivitātē zinātniskais personāls veica UWB impulsu radara sensora komplekta testa PCB izveidi, tā maketa korpusa konstruktīvo risinājumu izpēti un izstrādi, kā arī mikrokontroliera programmatūras sākumversijas izstrādi.

Projekta zinātnisko aktivitāšu īstenošanai tika iegādāti dažādi pētnieciskie materiāli - elektroniskās komponentes, 2 slāņu un 4 slāņu PCB u.c.


Projekta komercializācijas eksperts turpināja strādāt pie kontaktu dibināšanas ar dažādu industriju un pašvaldību pārstāvjiem, kā arī  turpinās sarunas par iespējamo UWB tehnoloģijas testēšanu 2018.g. rudenī vai 2019.g. pavasarī. Komercializācijas eksperts devās komandējumā uz  dzelzceļa tehnoloģijas izstādi „InnoTrans 2018” Berlīnē 18.09.-20.09.2018., kuras laikā norisinājās veiksmīgas tikšanās ar tādiem uzņēmumiem kā TELESTE Group, WENZEL Elektronik GmbH u.c. lielo uzņēmumu pārstāvjiem, tādējādi identificējot vairākus potenciālos UWB tehnoloģijas pielietojumus un tehnoloģijas attīstības iespējas, kā arī iegūstot atgriezenisko saiti par tehnoloģijas virzību tirgū un korporatīvo  partneru piesaisti.

Projekta komercializācijas eksperts un zinātniskās komandas līderis 2018.g. septembrī devās  komandējumā uz  mikroviļņu un  elektronisko komponenšu tematikas izstādi „European Microwave Week 2018” Madridē, kuras laikā notika pārrunas ar Silicon Radar pārstāvi par tuvas darbības radaru pielietojumu jomām un realizācijas veidiem, ar CISTEME pārstāvi par iespējamo sadarbību radaru platjoslas antenu izstrādē, ar Rogers Corporation pārstāvi par projektā izstrādājamā sensoram nepieciešamo spiesto plašu parametriem un izgatavošanas iespējām. Vienlaikus abi projekta darbinieki iepazinās ar pasaules vadošo mikroviļņu jomas mēraparatūras, elektronisko komponenšu ražotāju, izstrādes programmatūru izstrādātāju un pakalpojumu sniedzēju jaunākajiem sasniegumiem un piedāvājumu klāstu, kas ir būtiski UWB tehnoloģijas komercializācijas procesā.

Berlines izstade


31.07.2018.

Paveiktais ERAF projektā „Ultra platjoslas impulsu radara sensors” (UPIRS), līguma nr. KC-PI-2017/26 laika posmā no 2018.gada 1.g. maija līdz 31.jūlijam.


2018.gada 23.maijā Elektronikas un datorzinātņu institūta "EDI dienā" – pasākumā par institūta zinātniskajām aktualitātēm inovāciju un komercializācijas jomās – klātesošie tika iepazīstināti ar projektā „Ultra platjoslas impulsu radara sensors” pašreiz izstrādātā prototipa versiju.   

Laika posmā no 01.05.-31.07.2018. projekta zinātniskais personāls turpināja strādāt pie ultra platjoslas antenu un raidītāja izstrādes saskaņā ar atļautajiem radiofrekvenču ierobežojumu standartiem un ultra platjoslas impulsu radara sensora funkcionālo bloku projektēšanas integrālajā mikroshēmā saskaņā ar identificētajām tirgus prasībām. Ultra platjoslas antenu un raidītāja izstrādes aktivitātē tika veikta platjoslas pulsu filtrācijas algoritmu iespēju izpēte, no objektiem atstaroto ultra platjoslas pulsu filtrācijas algoritmu un  programmaparatūras (firmware) izstrāde un pielāgošana dažādu pielietojumu un mērījumu vajadzībām, tehnoloģijas demonstrācijas algoritmu izstrāde un implementācijas lietotāja grafiskajā saskarnē, raidītāja (versijas 1.3.1) vadības programmatūras lietotāja grafiskās saskarnes izstrāde, raidītāja maketa elektronisko komponentu montāža un testēšana, radara attāluma mērīšanas precizitātes eksperimentāla noteikšana.

EDI iegādājās Xethru X4M03 radara sensora izstrādes rīka komplektu (developement kit) priekš EDI ultra platjoslas impulsu radara sensora tehnoloģijas raidītāju un antenas salīdzinošiem pētījumiem, lai veiktu ultra platjoslas antenu un raidītāja izstrādi saskaņā ar atļautajiem radiofrekvenču ierobežojumu standartiem. Vienlaikus EDI iegādājās dažādas elektronikas komponentes un materiālus.

Ultra platjoslas impulsu radara sensora funkcionālo bloku projektēšanas integrālajā mikroshēmā aktivitātē zinātniskais personāls uzsāka raidītāja ieviešanu integrālajā mikroshēmā pēc izvēlētās tehnoloģijas, veica iteratīvas simulācijas, lai pārliecinātos par nepieciešamajiem parametriem un izvēlētās integrālo mikroshēmu tehnoloģijas atbilstību definētajām tirgus prasībām, izpētīja un analizēja pieejamās integrālo mikroshēmu tehnoloģijas, izveidoja tranzistora modeli simulācijas svarīgāko parametru un raksturlīkņu iegūšanai (trokšņu analīze, atsevišķa tranzistora frekvenču joslas noteikšana, volt-ampēru raksturlīknes) vienā no pieejamām CMOS tehnoloģijām. Tika strādāts pie impulsu jūtības funkcijas noteikšanai nepieciešamo simulāciju izveides un parametru noteikšanas, izmantojot brīvās piekļuves CMOS tehnoloģiju, veica piemērotāko EUROPRATICE tehnoloģiju analīzi, apkopoja iespējas funkcionalitātes parametru nodrošināšanai, īstenoja vienas EUROPRACTICE pieejamas tehnoloģijas instalēšanu, SiGe:C tehnoloģijas metodikas izstrādi, testēšanas un uztvērēja komporatora ISF noteikšanu.
2018.g.jūnijā EDI iegādājās Cadence IC Package programmatūru un pievienojās iniciatīvai „Europractice”, lai varētu īstenot ultra platjoslas impulsu radara sensora funkcionālo bloku projektēšanu integrālajā mikroshēmā un  izstrādātu mikroshēmu microSD kartes lielumā izvietošanai pie raidošās un uztverošās antenas datu nolasīšanai, tādējādi paplašinot tehnoloģiskā risinājuma izmantošanas iespējas. Bez šīs programmatūras izmantošanas nav iespējas sekmīgi  īstenot projekta aktivitātes.

Lai UWB radara tehnoloģija tiktu izmantota militāra rakstura pielietojumos,  projekta komercializācijas eksperts strādāja pie kontaktu dibināšanas ar Nacionālajiem Bruņotajiem Spēkiem par tehnoloģijas izmantošanu militārajām vajadzībām. Paralēli tika strādāts pie dažādu industrijas pārstāvju apzināšanas un to vajadzību identificēšanas, jaunu kontaktu dibināšanas ar pašvaldībām un transporta infrastruktūras pārstāvjiem. Norit sarunas par iespējamo tehnoloģijas testēšanu  2018.g. rudenī vai 2019.g. pavasarī.


27.04.2018.

Paveiktais ERAF projektā „Ultra platjoslas impulsu radara sensors” (UPIRS), līguma nr. KC-PI-2017/26 laika posmā no 2018.gada 1.februāra līdz 30.aprīlim.

Pirmais īstenošanas etaps ERAF līdzfinansētajā komercializācijas projektā „Ultra platjoslas impulsu radara sensors” (UPIRS), līguma nr. KC-PI-2017/26 noslēdzās 31.01.2018., kad tika iesniegts vērtēšanai LIAA tehnoloģijas tehniskā ekonomiskā priekšizpēte, komercializācijas stratēģija un komercializācijas pasākuma plāns nākamiem 2,5 gadiem.

2018.gada 27.martā projekta zinātniskais vadītājs Dr.sc.com. Modris Greitāns un komercializācijas eksperts Vents Riekstiņš LIAA ekspertu panelim aizstāvēja projekta idejas dzīvotspēju, ultra platjoslas impulsu radara sensoru tehnoloģijas (UWB) pielāgošanu komercializācijai un tās  komercializācijas potenciālu. LIAA eksperti atzinīgi novērtēja pirmajā projekta īstenošanas periodā EDI projekta komandas paveikto un pozitīvi novērtēja UWB tehnoloģijas tirgus potenciālu, 29.03.2018. piešķirot ERAF finansējumu 307,15 tūkstošu EUR apmērā (ERAF līdzfinansējums - 276,43 tūkst. EUR, EDI līdzfinansējums – 30,72 tūkst. EUR).   

Laika posmā no 01.02.-30.04.2018. projekta zinātniskais personāls aktīvi strādāja pie ultra platjoslas antenu un raidītāja izstrādes saskaņā ar atļautajiem radiofrekvenču ierobežojumu standartiem, iepērkot dažādus materiālus un komponentus eksperimentu veikšanai, maketu un prototipu izstrādei projekta mērķu sasniegšanai un ultra platjoslas impulsu radara sensora funkcionālo bloku projektēšanas integrālajā mikroshēmā. Lai UWB radara tehnoloģija tiktu izmantota “viedo pilsētu” risinājumos, infrastruktūras kontroles risinājumoss un dažādu uzturēšanas pakalpojumu nodrošināšanā, projekta komercializācijas eksperts Vents Riekstiņš intensīvi strādāja pie jaunu kontaktu dibināšanas ar vairākiem Latvijas transporta infrastruktūras uzņēmumiem un Latvijas pašvaldībām.

EDI zinātniskais asistents Rūdolfs Cīrulis un komercializācijas eksperts Vents Riekstiņš sekmīgi prezentēja UWB tehnoloģiju 2018.g. 13.aprīlī starptautiskās zinātniskās start-up konferences "Deep Tech Atelier" ekspertu panelī, tādējādi sekmējot jaunu kontaktu veidošanos sekmīgai tehnoloģijas virzībai tirgū.

Jāuzsver, ka projekta UPIRS zinātniskā komanda kopā ar ekspertu jau demonstrēja esošo UWB radara tehnoloģiju 2018.g. marta beigās, veicot ledus biezuma mērījumus vienā no Latvijas upēm pašvaldības vajadzībām.


02.10.2017.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākums “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” projekts  „Ultra platjoslas impulsu radara sensor”  (UPIRS)Vienošanās ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA), Nr.KC-L-2017/4 un Nr. KC-PI-2017/26

Projekta atbildīgā par saturisko ieviešanu: Diāna Krieviņa (diana.krievina@edi.lv)

Projekta mērķis – izstrādāt konkurētspējīgu ultra platjoslas impulsa radara sensoru, kas spētu  nodrošināt kustības noteikšanu drošības risinājumiem. Ultra platjoslas impulsu radara tehnoloģiju iespējams izmantot telpas drošības uzlabošanai, kas vienlaicīgi sniedz arī iespēju elpošanas pazīmju noteikšanai. Ar to iespējams noteikt objektu klātesamību, kustību, trajektoriju un elpošanas pazīmes vienā iekārtā (radara sensorā). Izmantojot radioimpulsa izplatīšanās īpašības, šādu sensoru iespējams noslēpt aiz sienām vai iekaramajiem griestiem. Iekārta ar šādām īpašībām var papildināt, uzlabot vai pat pilnībā aizstāt esošās drošības sistēmas tādas kā kustības sensorus un novērošanas kameras. Tie var veikt arī kustīgu objektu skaitīšanu un to pārvietošanās trajektoriju noteikšanu sniedzot diskrētumu par personu identitāti.

Tehnoloģija balstās uz EDI veiktajiem pētījumiem, kuros izstrādāti unikāli risinājumi ultra platjoslas signālu uztveršanai un raidīšanai, par ko liecina Eiropas patenti.  Patreizējā stadijā ir izstrādāts radara sensora sistēmas demonstrācijas modelis atsevišķu bloku veidā un pārbaudīta tā darbība laboratorijas apstākļos, kas atbilst 4. tehnoloģijas gatavības līmenim TRL4.


Tehnoloģijas attīstība:

Lai paaugstinātu tehnoloģijas gatavības līmeni uz TRL5, nepieciešams izveidot demonstrācijas modeļa prototipu un veikt tā testus reālai videi pietuvinātos apstākļos. To panāks ar daļu no elektriski funkcionālo bloku izstrādi vienā integrālajā mikroshēmā, kas arī novērsīs drošības risinājuma, materiālu biezuma noteikšanas un arī citiem pielietojumiem esošos trūkumus. Jāveic iegūto rezultātu salīdzinājums ar patreizējiem un jānoskaidro vai iegūtie rezultāti atbilst gaidītajam rezultātam. Veicamo pasākumu etapi tehnoloģijas gatavības līmeņa paaugstināšanai ir sekojoši:

  1.  Veikt tehniski ekonomisko priekšizpēti un izstrādāt komercializācijas stratēģiju, kurā tiktu izvēlēts pielietojums ar augstāko tirgus pieprasījumu un ekonomisko potenciālu;
  2. Definēt nepieciešamos ultra platjoslas impulsu radara sensora parametrus izvelētajā pielietojumā;
  3. Ultra platjoslas impulsu radara sensora funkcionālo bloku projektēšana integrālajā mikroshēmā pēc nepieciešamo parametru nosacījumiem. Integrālo shēmu tehnoloģijas izvēle;
  4. Integrēta sensora demonstrācijas modeļa izstrāde. Izstrādātā sensora demonstrējamā modeļa parametru noteikšana laboratorijas apstākļos un labojumu/uzlabojumu noteikšana;
  5. Integrālās daļas iekļaušana sistēmā izvelētajam pielietojumam;
  6. Izvēlētā pielietojuma demonstrēšana reālai videi pietuvinātos apstākļos (TRL5);
  7. Komercializācijas stratēģijā noteikto pasākumu īstenošana tehnoloģijas patentēšanai (plašākai intelektuālo īpašuma tiesību nostiprināšanai) licencēšanai vai spin-off uzņēmuma izveidošanai.

Pirmajā projekta etapā līdz 2018.gada 31.janvārim tiek veikta tehniski ekonomiskā priekšizpēte un izstrādāta komercializācijas stratēģija ar mērķi komercializēt EDI pētnieku izstrādāto ulta platjoslas radara sensora tehnoloģiju, piesaistot investorus un noslēdzot licences līgumus ar komersantiem par tehnoloģijas tālāku ražošanu.

 Projekta īstenošanas vieta – Elektronikas un datorzinātņu institūts.

 Projekta izpildes termiņš: no 2017.gada 18.jūlija līdz 2018.gada 31.janvārim

 Projekta kopējais finansējums: līdz 27 777.78 EUR, no tā ERAF finansējums līdz 25 000 EUR