Zinātniskā struktūra Laboratorijas

Laboratorijas

Diskrētās signālu apstrādes laboratorija

Laboratorija ir izveidota 1972. gadā. Tā nodarbojas ar teorētiskiem pētījumiem un praktisku izstrāžu attīstību signālu ciparu apstrādes jomā, ieskaitot specifisku paņēmienu izveidi un pielietojumu signālu analogs-ciparu pārveidošanā.

lasīt vairāk...


Kosmosa tehnoloģiju laboratorija

Laboratorija nodibināta 1976. gadā. Laboratorijas galvenie pētniecības virzieni: Precīzā laika mērīšanas teorētiskie principi un to realizācija; Signālu apstrādes nestandarta metožu izstrāde un izpēte; Diskrēto attēlu apstrādes algoritmi ar augstu izšķirtspēju un ātrdarbību.

lasīt vairāk...


Stroboskopijas laboratorija (laboratorija pārtraukusi darbību 2015.gadā)

Stroboskopijas laboratorija dibināta 1968. gadā. Laboratorija nodarbojas ar komparatora tipa stroboskopisko pārveidotāju pētījumiem. Pašlaik (2015. gadā) laboratorijā strādā 5 cilvēki, tai skaitā 2 vadošie pētnieki, divi zinātniskie asistenti un viens inženieris.

lasīt vairāk...


Datoru tīklu pārvaldības problēmu laboratorija (laboratorija pārtraukusi darbību 2013.gadā)

Laboratorija dibināta 1979. gadā. Laboratorijas galvenās pētniecības sfēras ir datortīklu procesu modelēšana, darbības un resursu izmantošanas analīze un optimizācija.

lasīt vairāk...


Robotikas un mašīnuztveres laboratorija

Laboratorija izveidota 2007. gadā., apvienojoties Mikroprocesoru sistēmu, Loģisko sistēmu modelēšanas un Analogdiskrēto sistēmu laboratorijām. Laboratorijā nodarbojas ar pētījumiem un veic praktiskas izstrādes iegulto sistēmu jomā, ieskaitot reāllaika sistēmas un to enerģijas patēriņa minimizēšanu.2015.gada sākumā laboratorijā tika iekļauta arī Stroboskopijas laboratorija.

lasīt vairāk...


Kiber-fizikālo sistēmu laboratorija

"Kiber-fizikālo sistēmu" laboratorijas nosaukums atspoguļo saikni starp datorinženieriju un tās ietekmi uz fizisko, reālo pasauli. Laboratoriju vada dr.sc.comp. Leo Seļāvo. Grupa nodarbojas ar pētn...

lasīt vairāk...