Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.4. pasākuma „P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana”

Elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieciskās infrastruktūras attīstība (EDI-PIA)

Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) Nr.1.1.1.4/17/I/014.

Projekta atbildīgā par saturisko ieviešanu: Ērika Beča (erika.beca@edi.lv)

Projekta mērķis – EDI institucionālās kapacitātes stiprināšana un pētniecības resursu koncentrācija konkurētspējīgā zinātniskajā institūcijā, pilnveidojot EDI pārvaldības un resursu vadības efektivitāti un modernizējot pētniecības infrastruktūru Latvijas viedās specializācijas jomu ietvaros, tādējādi veicinot EDI iesaisti Eiropas Savienības līmeņa infrastruktūrās un EDI rīcībā esošās pētniecības infrastruktūras izmantošanu praktisku tautsaimniecības problēmu risināšanai.

Galvenās projekta darbības ir pētniecības infrastruktūras attīstība, kas ietver sevī pētniecībai paredzētā aprīkojuma, programmatūras un darba vietu iegādi un modernizēšanu, kā arī telpu, laboratoriju un koplietošanas infrastruktūras attīstība, kas ietver sevī EDI telpu un āra infrastrukturas uzlabošanu un pielāgošanu pētniecības vajadzībām.

Projekta rezultātā EDI zinātnisko darbinieku rīcībā būs modernizēta pētniecības infrastruktūra augstas kvalitātes pētījumu veikšanai, lai nostiprinātu savi kā starptautiski atpazīstamu pētniecības organizāciju.

Projekta īstenošanas vieta – Elektronikas un datorzinātņu institūts Dzērbenes iela 14, Rīga.

Projekta izpildes termiņš: 2018.gada 1.janvāris – 2021.gada 31.decembris.

Projekta kopējais finansējums: 939 933.00 EUR, no tā ERAF finansējums 758 995.00 EUR.


Projekta aktivitātes

22.01.2018. izsludināts iepirkums „Robotsistēmas aprīkojuma iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētam projektam „Elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieciskās infrastruktūras attīstība” (EDI-PIA)  (vienošanās Nr.1.1.1.4./17/I/014)”, Iepirkuma identifikācijas numurs: EDI 2018/1.

               01.03.2018. noslēgts līgums ar SIA “Techvitas” par “Industriālā robota sistēmas” iegādi iepirkuma Nr. EDI 2018/1 ietvaros.

              29.03.2018. SIA „Techvitas” pārstāvji piegādā “Industriālā robota sistēmu” un veic darbinieku apmācību.

         01.03.2018. noslēgts līgums ar SIA “Semicom” par “Jaguar mobilās robotizētās platformas izpildmehānisma”  iegādi iepirkuma Nr. EDI 2018/1 ietvaros.

              26.03.2018. SIA “Semicom ” veic “Jaguar mobilās robotizētās platformas izpildmehānisma” piegādi.

12.03.2018. izsludināts iepirkums „Elektromobiļa iegāde pētniecības aktivitātēm Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētajā projektā „Elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieciskās infrastruktūras attīstība” (EDI-PIA)  (vienošanās Nr.1.1.1.4./17/I/014)”, Iepirkuma identifikācijas numurs: EDI 2018/3.

           25.04.2018. noslēgts līgums ar SIA “Forum Auto” par elektromibiļa piegādi iepirkuma Nr. EDI 2018/3 ietvaros.

               18.07.2018. SIA “Forum auto” veic elektroauto piegādi.

23.03.2018. Elektronisko iepirkumu sistēmā tiek veikta pirmo piecu darba vietu aprīkojuma iegāde, tiek iepirkti biroja krēsli, datori, printeri, programmatūra un tāfeles. Līdz ar to ir pilnībā nokomplektētas pirmās piecas projektā plānotās darbavietas.

26.03.2018. izsludināts iepirkums „Āra teritorijas pielāgošana paplašinātajai ITS (Inteliģentās transporta sistēmas) testa videi” Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētajā projektā „Elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieciskās infrastruktūras attīstība” (EDI-PIA)  (vienošanās Nr.1.1.1.4./17/I/014)”, Iepirkuma identifikācijas numurs: EDI 2018/4.

           17.05.2018. noslēgts līgums ar SIA “D BŪVE” par āra teritorijas pielāgošanas būvdarbiem paplašinātajai ITS (Inteliģentās transporta sistēmas) testa videi. Būvnieki ir uzsākuši līgumā paredzētos darbus.

           17.08.2018. SIA “D BŪVE” pilnībā pabeigusi āra teritorijas pielāgošanas būvdarbus paplašinātajai ITS (Inteliģentās transporta sistēmas) testa videi.

25.07.2018. izsludināts iepirkums „Precīzu laika intervālu mērīšanas aprīkojuma iegāde Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētajā projektā „Elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieciskās infrastruktūras attīstība (EDI-PIA)” (vienošanās Nr.1.1.1.4./17/I/014)”, Iepirkuma identifikācijas numurs: EDI 2018/9.

          17.07.2018. noslēgts līgums ar SIA “YE International” par precīzu laika intervālu mērīšanas ierīces piegādi iepirkuma Nr. EDI 2018/9 ietvaros.

          02.08.2018. SIA “YE International” veic precīzu laika intervālu mērīšanas aprīkojuma piegādi.

23.08.2018. izsludināts iepirkums „Garāžas telpu pielāgošana aprīkojuma uzstādīšanai Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētajā projektā „Elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieciskās infrastruktūras attīstība (EDI-PIA)” (vienošanās Nr.1.1.1.4./17/I/014)”.

28.09.2018. izsludināts iepirkums „Garāžas aprīkojums vied(elektro) auto pētījumiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieciskās infrastruktūras attīstība (EDI-PIA)” (vienošanās Nr.1.1.1.4./17/I/014) ietvaros”.

14.11.2018. noslēgts līgums ar SIA „Make Serviss” garāžas telpu pielāgošanas aprīkojuma uzstādīšanai iepirkuma Nr. EDI/2018/12 ietvaros.

6.12.2018. NVIDIA Singapore Pte.Ltd veic iegultas sistēmas platformas ( 2.gab.) ar izstrādes lietojumprogrammas atbalstu pašbraucošo auto mākslīgo neironu tīklu implementācijai, kas balstīta uz augstas veiktspējas grafiskajām apstrādes vienībām piegādi.

17.12.2018.  noslēgts līgums ar SIA „HTC AUTOMOTIVE” garāžas aprīkojuma vied ( elektro ) auto pētījumiem iepirkuma Nr. EDI/2018/13 ietvaros.

01.02.2019. SIA “HTC AUTOMOTIVE” veic piegādi garāžas aprīkojuma vied ( elektro ) auto pētījumiem iepirkuma Nr. EDI/2018/13 ietvaros

22.03.2019. Izsludināts iepirkums Nr. EDI 2019/05 attēlu sensoru iegāde satiksmes novērošanai Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieciskās infrastruktūras attīstība (EDI-PIA)” (vienošanās Nr.1.1.1.4./17/I/014) ietvaros).

29.03.2019. Izsludināts iepirkums Nr. EDI 2019/6 „Elektrisko shēmu un spiesto plašu projektēšanas programmatūras iegāde Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieciskās infrastruktūras attīstība (EDI-PIA)” (vienošanās Nr.1.1.1.4./17/I/014) ietvaros”

27.05.2019. – Parakstīts līgums “Elektrisko shēmu un spiesto plašu projektēšanas programmatūras iegāde Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieciskās infrastruktūras attīstība ( EDI-PIA ) ” ( vienošanās Nr.1.1.1.4./17/I/014) ietvaros).” Iepirkuma ID Nr. EDI 2019/6

27.05.2019.  – Parakstīts līgums “Ceļa aprīkojuma igāde bezpilota auto testēšanas trasei Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieciskās infrastruktūras attīstība ( EDI-PIA ) ” ( vienošanās Nr.1.1.1.4./17/I/014) ietvaros).” Iepirkuma ID Nr. EDI 2019/8