Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” ietvaros īstenojamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) līdzfinansētā pētniecības projekta Nr.1.1.1.2/VIAA/2/18/282 „Energoefektīva veselības stāvokļa un uzvedības novērošana ar valkājamām ierīcēm un Lietu Internetu” (turpmāk – „FEATURE”).

Līgums ar Valsts izglītības attīstības aģentūru ( VIAA ) NR. 9.-14.5/86

Projekta atbildīgais izpildītājs un pētnieks: Atis Elsts

Pētījuma mērķis: veidot efektīvus veselības stāvokļa un uzvedības novērošanas risinājumus, izmantojot valkājamās ierīces un Lietu Interneta mezglus. Projekts specifiski pievērsīsies  dažādiem energoefektivitātes palielināšanas aspektiem cilvēku ikdienas dzīves aktivitāšu atpazīšanas lietojumos.

Projekta izpildes termiņš: 2018.gada 1.decembris – 2021.gada 30.novembris

Projekta kopējais finansējums: 133 805,88 EUR, no kuriem ERAF finansējums  113 734,99 EUR, valsts budžeta finansējums  13 380,58 EUR un zinātniskās institūcijas bāzes finansējums 6 690,31 EUR.


18. – 31. augusts, 2019. Atis Elsts atrodas komandējumā uz Bristoli (Apvienotā Karaliste), lai veiktu stažēšanos Bristoles Universitātē un kopīgi ar Bristoles Universitātes Digitālās veselības inženierijas grupu veikti eksperimenti energoefektīvu valkājamo sistēmu energoefektivitātes paaugstināšanā un tīkla komunikācijā.

28. – 29. maijs
, 2019, Kiberfizikālo sistēmu laboratorijas programmēšanas inženieris atrodas komandējumā uz  uz Šveici ( Cīrihi ), lai apmeklētu kompāniju Miromico AG un iepazīstināt to ar projekta  FEATURE (1.1.1.2/VIAA/2/18/282 ) pētījumiem par mobilām ierīcēm IEEE 802.15.4 TSCH tīklos, kā arī pārrunāt nākotnes sadarbības iespējas

2.maijs, 2019, Kanālā LTV plkst 19:30 raidījumā “Izziņas impulss” Atis Elsts stāsta par savu pēcdoktorantūras pētījumu projektu “Energoefektīva veselības stāvokļa un uzvedības novērošana ar valkājamām ierīcēm un lietu internetu”. https://www.lsm.lv/raksts/dzive–stils/tehnologijas-un-zinatne/programmetajs-atis-elsts-pilnveido-valkajamas-ierices-cilveku-veselibas-uzlabosanai.a318540/

23. – 28. februāris, 2019, Kiberfizikālo sistēmu laboratorijas programmēšanas inženieris Atis Elsts atrodas komandējumā uz Ķīnu, Tsinghua universitāti Pekinā, laipiedalītos konferencē International Conference on Embedded Wireless Systems and Networks (EWSN 2019) un prezentētu rakstu “Instant: A TSCH Schedule for Data Collection from Mobile Nodes”.

14. februāris, 2019, 10:00 Elektronikas un datorzinātņu institūtā, A auditorijā notiek seminārs, kurā Atis Elsts stāsta par savu pieredzi mobilitātes vizītē Bristoles Universitātē.

31. janvāris, 2019, 11:00 Bristoles Universitātē notiek Digital Health Engineering grupas seminārs, kurā Atis Elsts uzstājas ar prezentāciju “The New Generation SPHERE Wearable: Overview and Research Perspectives”.

9. decembris, 2018 – 9. februāris, 2019. Atis Elsts veic mobilitātes vizīti Bristoles Universitātē. Notiek pieredzes papildināšana un kopīgs darbs pie projekta mērķu sasniegšanai nepieciešamās aparatūras un programmatūras, kā arī publikācijas “Accuracy-Energy Trade-Off in Feature Selection for Activity Recognition using Wearable Accelerometers” izstrāde.