Zinātnisko pētījumu projekts

Nr.09.1541 “Inovatīvas signālapstrādes tehnoloģijas iegulto un radiofrekvenču identifikācijas sistēmu attīstībai un enerģijas patēriņa optimizācijai”- vad. Modris Greitāns (2010. gads).