KoDe – Līgumpētījums par attēlu apstrādes algoritma izveidi simbolu kombināciju atpazīšanai video plūsmā. Noslēgts ar SIA XpressHD.