Zinātnisko pētījumu projekts

Nr.09.1237 ”Signālu apstrādes metodes radiofrekvenču identifikācijas (RFID) tehnoloģijas attīstībai”- vad. Modris Greitāns (2009. gads);