Latvijas Akadēmiskā tīkla (LAT) izbūvē tika modernizēta Teikas kampusa (campus) datu pārraides tīkla infrastruktūra un izveidots mūsdienīgs Datu Centrs (DC) zinātnisku pētījumu veikšanai. Latvijas Akadēmiskā tīkla (LAT) izbūvē tika modernizēta Teikas kampusa (campus) datu pārraides tīkla infrastruktūra un izveidots mūsdienīgs Datu Centrs (DC) zinātnisku pētījumu veikšanai. Latvijas Akadēmiskā tīkla (LAT) izbūvē tika modernizēta Teikas kampusa (campus) datu pārraides tīkla infrastruktūra un izveidots mūsdienīgs Datu Centrs (DC) zinātnisku pētījumu veikšanai.