Dr. sc. comp. Jevgēņjs Buls

Vadošais pētnieks
+371 67558107
buls@edi.lv

Jevgeņijs Buls strādā EDI no 1975. gada Automātu sintezēšana Laboratorijā, kur viņš nodarbojās ar ciparu shēmu projektēšanas metodes un programmas izstrādāšanu. No 1985.gada viņš pētīja datoru tīkla pārvaldīšanas problēmas un piedalījās globālo datoru tīklu pārvaldīšanas sistēmas radīšanā. Sākot ar 1997. gadu un arī patreiz viņš nodarbojas ar programmējamiem chipiem un datora programmatūru radīšanu, orientētiem uz laika mērīšanas sistēmu ar ļoti augstu precizitāti. Dr.sc.comp. no 1982. gada. Vairāk nekā 100 publikāciju autors. Galvenās zinātniskās intereses saistītas ar signālu digitālu apstrādes metožu pielietošanu precīza laika mērīšanas jomā, precizitātes testēšanu modernām laika mērīšanas ierīcēm, specializētas notikumu laika mērīšanas sistēmas izstrādi.

Saistītie patenti

Interpolācijas metode “laiks-kods” pārveidošanai

Interpolācijas pārveidotāja “laiks-kods” kalibrēšanas metode

Precīzo ģeneratoru perioda džitera novērtējuma metode

Интерполятор для преобразования “время-код” с малым мертвым временем

Saistītie projekti

Saistītās publikācijas