Tā kā Bezvadu Sensoru Tīklu (BST) un lietu interneta (IoT) tehnoloģijas strauji attīstās, to izstrāde un testēšana kļūs ar vien pieejamāka un vieglāka. Piemēram, daudz dažādas lētas un viegli pieejamas prototipēšanas platformas, testa vides un atkļūdošanas rīki. Šīs tehnoloģijas ļauj strauji paātrināt izstrādes procesu, tomēr lieli bezvadu sensoru tīkli(piemēram ar vairāk kā 20 mezgliem) var tikt testēti lokāli testa vidēs un to testēšana reālās pasaules apstākļos ir darbietilpīgs un lēns process. Tas sevī ietver daudz roku darba sekojošu iemeslu dēļ: baterijas darba mūžs, apkārtējās vides ietekme, bezvadu kanālu pārklājums, sensoru mezglu pārprogrammēšana, konfigurēšana, u.c.

EDI testa vide TestBed sastāv no 100+ sensoru mezgliem, tā ir neviendabīga lietu interneta un bezvadu sensoru tīklu testa vide, kas izvietota 7 stāvu ēkā, sensoru mezgli atrodas gan telpās, gan ārpus tām. EDI testa vide domāta lietu interneta un bezvadu sensoru tīklu risinājumu testēšanai un validēšanai. Papildus ir pieejami 50 mobilas testa stacijas, kuras iespējams novietot mērķa vidē, piemēram rūpnīcā vai automašīnā. Mēs ticam, ka šāda pieeja ļauj izstrādātajiem ātrāk, ērtāk un ar lielāku ticību gala rezultāta kvalitātei virzīt savu produktu caur tehnoloģijas gatavības līmeņiem.

EDI testa vides iespējas:

  • IEEE 802.11a/b/g/n/p protokolu testēšana;
  • IEEE 802.15.4 protokolu testēšana;
  • Testa vides darbstacijas ar pievienotiem XM1000(TelosB-savietojamiem) sensoru mezgliem;
  • Enerģijas patēriņa mērīšana un baterijas izlādes simulēšana;
  • Attālināta vienlaicīga pārprogrammēšana un atkļūdošana;
  • Astoņi ADC/DAC kanāli lietotāju vajadzībām;
  • Komandrindas saskarnes ērtākai integrēšanai esošajā darba plūsmā;

Vairāk informācijas http://testbed.edi.lv

Lapsa, R. Balass, J. Judvaitis, K. Nesenbergs and A. Skageris. “Power Consumption Measurement of Tested Units in the WSN TestBed”. 25th Telecommunications forum TELFOR, 2017, IEEE, ISBN: 978-1-5386-3073-0.

Salmins, J. Judvaitis, R. Balass and K. Nesenbergs. “Mobile wireless sensor network TestBed”. 25th Telecommunications forum TELFOR, 2017, IEEE, ISBN: 978-1-5386-3073-0.

almins, and K. Nesenbergs. “Network data traffic management inside a TestBed”, Advances in Wireless and Optical Communications (RTUWO), 2016. IEEE, ISBN: 978-1-5090-1535-1.

Saistītās publikācijas