Elektronikas, signālu apstrādes un datorzinātnes specialitātēs

Pieteikumā jānorāda specialitāte un amats, uz kuru pretendē.

Stundas likme no 8 līdz 16 EUR, atkarībā no amata, darba apjoma un piesaistes projektu izpildei.
Papildu informāciju var iegūt Rīgā, Dzērbenes ielā 14, “A” korpusā, 1-3 kabinetā, rakstot uz info@edi.lv, vai zvanot pa tālr. 67554500.

Pieteikumam pievienot:
1) Curriculum Vitae,
2) akadēmiskos un zinātniskos grādus apliecinošu dokumentu kopijas,
3) publicēto zinātnisko darbu sarakstu (2014.-2020.g.),
4) citas kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (pēc pretendenta izvēles),
5) apliecinājumu par to, ka neieņem vēlētu amatu nevienā citā zinātniskajā institūcijā.

Dokumentus var iesniegt līdz 2020.gada 7.jūlijam

Konkursa nolikums pieejams šeit: NOLIKUMS