Elektronikas un datorzinātņu institūts izsludina rakstisku izsoli šāda intelektuālā īpašuma atsavināšanai:

Projektā “UPIRS” (KC-PI-2017/26) radītās tehnoloģijas “Ultra platjoslas impulsu radara sensora izstrādes komplekts” zinātība un ar to saistītās tiesības.

Pieteikumi intelektuālā īpašuma atsavināšanai jāiesniedz Elektronikas un datorzinātņu institūtā, Dzērbenes ielā 14, Rīgā, 2. stāvā direkcijā, aizzīmogotā aploksnē ar norādi: “Pieteikums rakstiskai izsolei par intelektuāla īpašuma tehnoloģijas “UPIRS” atsavināšanu” līdz 2021. gada 23. aprīlim plkst. 13:00, vai arī pieteikums ir iesniedzams elektroniskā dokumenta formā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu līdz 2021. gada 23. aprīļa plkst. 13:00 un sūtot uz epasta adresi info@edi.lv no 2021. gada 23. aprīļa plkst. 13:01 līdz tās pašas dienas plkst. 15:00.

Papildus informāciju par izsolāmo intelektuālo īpašumu iespējams iegūt rakstot uz info@edi.lv

Izsoles nolikumu, kas ietver izsoles pieteikumu, intelektuālā īpašuma uzskaitījumu un atsavināšanas līguma projektu, kā arī tehnoloģijas īsu izklāstu skatīt šeit.

Intelektuālā īpašuma izsoles sākumcena 257 000 EUR, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Par uzvarētāju tiks atzīts pretendents, kura piedāvātā cena būs visaugstākā. Pieteikumu atvēršanas laiks un vieta: Elektronikas un datorzinātņu institūtā, Dzērbenes ielā 14, A auditorijā, Rīgā, 2021. gada 23. aprīlī plkst. 15:01.

Produkta apraksts.