Elektronikas un datorzinātņu institūts izsludina konkursu uz asistentu, pētnieku un vadošo pētnieku akadēmiskajiem amatiem: Elektronikas, signālu apstrādes un datorzinātnes specialitātēs

Pieteikumā jānorāda specialitāte un amats uz kuru pretendē.
Pieteikumi iesniedzami mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas dienas.
Stundas likme zinātniskajiem asistentiem no 9 līdz 16 EUR, pētniekiem no 12 līdz 22 EUR, vadošajiem pētniekiem no 15 līdz 24 EUR, atkarībā no izglītības, darba apjoma un piesaistes projektu izpildei.
Papildus informāciju var iegūt Rīgā, Dzērbenes ielā 14, „A” korpusā, 1-3 kab., rakstot uz info@edi.lv, vai zvanot: 67554500
Pieteikumam pievienot:
1) Curriculum Vitae,
2) akadēmiskos un zinātniskos grādus apliecinošo dokumentu kopijas,
3) publicēto zinātnisko darbu sarakstu (2017.-2022.g.),
4) citas kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas (pēc pretendenta izvēles).
5) apliecinājums par to, ka neieņem vēlētu amatu nevienā citā zinātniskajā institūcijā.

Konkursa nolikums.