Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts

Elektronikas un datorzinātņu institūts izsludina konkursu pēcdoktorantiem pieteikumu priekšatlasei Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” pētniecības pieteikumu atlases kārtas iesniegšanai Valsts izglītības attīstības aģentūrā (turpmāk tekstā – VIAA).

Pieteikumu atlases kārtība

Pielikums 1 – Iesnieguma veidlapa

Pielikums 2 – Zinātniskais apraksts

Pielikums 3 – Apliecinājums

Pielikums 4 – Informācija par sadarbības partneri

Pielikums 5 – Informācija par zinātniskā/tautsaimniecības nozares konsultantu

Pielikums 6 – Atzinuma veidlapa