B. S. Artis Rozentāls

Zinātniskais asistents Artis Rozentāls EDI strādā kopš 2016. gada.  Absolvējis Rīgas Tehnisko universitāti (Rīga, Latvija), kur 2017. gadā ieguvis bakalaura …

Lasīt vairāk

Mg. sc. comp Ingars Ribners

M. Sc. Ingars Ribners pievienojās EDI kolektīvam 2015. gadā, piedaloties SOPHIS KiFiS un AUTODRIVE projektos. Ieguvis datorzinātņu maģistra grādu Latvijas …

Lasīt vairāk

Mg. math. Mārtiņš Puķītis

Mārtiņš Puķītis EDI strādā kopš 2015 gada. Šobrīd studē doktorantūrā Latvijas Universitātes Fizikas un Matemātikas fakultātē. Galvenie pētniecības virzieni ir …

Lasīt vairāk

B. S. Eduards Lobanovs

Eduards Lobanovs strādā Elektronikas un datorzinātņu institūtā (EDI) kopš 2016. gada. Absolvējis Rīgas Tehnisko universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultāti (Rīga, …

Lasīt vairāk

Mg. sc. ing. Romāns Maļiks

Romans Maļiks strādā Elektronikas un datorzinātņu institūtā (EDI) kopš 2016. gada. Absolvējis Rīgas Tehnisko universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultāti (Rīga, …

Lasīt vairāk

Mg. sc. comp Vitālijs Feščenko

Vitālijs Feščenko strādā Elektronikas un datorzinātņu institūtā (EDI) kopš 2017. gada. absolvējis Latvijas Universitātes Datorikas Fakultāti (Rīga, Latvija), kur 2019. …

Lasīt vairāk