Mg. math. Līva Ozola

Pētniece
+371 67558129
[protected]

Līva Ozola ir pētniece, EDI strādā kopš 2019. gada. Pabeigta Latvijas Universitātes matemātikas doktora studiju programma un šobrīd notiek darbs pie promocijas darba izstrādes. EDI Līva strādā jomās, kas saistītas ar mašīnmācīšanos, neironu tīkliem (konvolūcijas neironu tīkli CNN – objektu klasificēšanai un detektēšanai, reinforcement learning) un attēlu apstrādi. Pētniecības intereses saistītas ar mašīnmācīšanos, neironu tīkliem, to matemātiskajiem modeļiem un to lietojumu parciālo diferenciālvienādojumu risināšanā.

Saistītie projekti

Saistītās publikācijas