Mg. math. Līva Ozola

Pētniece
+371 67558129
[protected]

Līva Ozola ir pētniece, EDI strādā kopš 2019. gada. Pabeigta Latvijas Universitātes matemātikas doktora studiju programma un šobrīd notiek darbs pie disertācijas izstrādes. Pētniecības intereses saistītas ar mašīnmācīšanos, neironu tīkliem un to lietojumu parciālo diferenciālvienādojumu risināšanā.

Saistītie projekti