Mg. sc. ing. Madars Mileiko

Zinātniskais asistents
+371 67558141
[protected]

Madars Mileiko strādā Elektronikas un datorzinātņu institūtā (EDI) no 2021. gada. Absolvējis Rīgas Tehnisko universitāti un ieguvis inženierzinātņu maģistra grādu enerģētikā un elektrotehnikā (2015. g.) un inženiera kvalifikāciju enerģētikā un elektrotehnikā (2018. g.). Specializācija – mašīnbūve, ierīču CAD modelēšana un prototipēšana. Intereses – bezpilota sistēmas (UAV, UGV, USV), robotika.

Saraksts ar saistītajām publikācijām:

  1. Spigulis, J.; Rupenheits, Z.; Rubins, U.; Mileiko, M.; Oshina, I. Spectral Line Reflectance and Fluorescence Imaging Device for Skin Diagnostics. Appl. Sci. 2020, 10, 7472.
    DOI: 10.3390/app10217472
    Pieejams: https://www.mdpi.com/2076-3417/10/21/7472
  1. Kamoliņš, E., Levins, N., Serebrjakovs, A., Mileiko, M. (2017). Inductor Machines with Longitudinally Transversal Comb-Wise Tooth Zone. Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, Vol.54, No.1, 12-22. ISSN 0868-8257.
    DOI: 10.1515/lpts-2017-0002
    Pieejams: https://content.sciendo.com/configurable/contentpage/journals$002flpts$002f54$002f1$002farticle-p12.xml 

Saistītie projekti