Mg. sc. ing. Ričards Cacurs

Pētnieks
22422161
[protected]

Ričards Cacurs ir Elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieks. EDI strādā kopš 2013. gada. Absolvējis Rīgas Tehnisko universitāti (Rīga, Latvija), kur 2013. gadā ieguvis inžinierzinātņu maģistra grādu ar izcilību elektronikas studiju programmā. Šobrīd studē Latvijas Universitātē, datorzinātņu doktorantūras programmā. Galvenokārt darbojās valkājamo sensoru sistēmu izstrādes jomā, ar pielietojumiem medicīnā, cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanā, sportā u.c. Ir pieredze arī datorredzes un mākslīgā intelekta jomā industrijas procesu automatizācijai. Galvenās kompetences ir tādās jomās kā: sensoru sistēmas; inerciālo sensoru sistēmu izstrāde; inerciālo sensoru datu apstrāde; diskrēto signālu apstrāde; datorredze; mašīnmācīšanās; automatizācija; kiberfizikālās sistēmas; ciparu interfeisi; Bluetooth un Bluetooth Low energy komunikācija aplikāciju līmenī. Pārzina vairākas programatūras izstrādes valodas/vides/rīkus: C/C++, Python, Java, Matlab, Kotlin, Android, CUDA. Aktīvi iesaistās gan starptautisku, gan lokālu pētījumu projektu pieteikumu izstrādē.

Saistītie projekti

Saistītās publikācijas