Dr. sc. comp. Vladimirs Bespaļko

Vadošais pētnieks
+371 67558108
[protected]

Dr.Vladimirs Bespaļko strādā EDI kopš 1971 gada, laika gaitā ieņemot inženiera, jaunākā zinātniskā līdzstrādnieka un vadošā pētnieka amatus. Absolvējis  Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultāti, ieguvis zinātņu doktora grādu datorzinātnē.  Pētniecības virzieni saistīti ar augstas intensitātes notikumu plūsmu laika raksturlielumu reģistrāciju un izpēti, tai skaitā parametru reģistrāciju ar pikosekundžu precizitāti.  Cits pētniecības virziens saistīts  ar īpaši precīzas aparatūras izstrādi pielietojumam sevišķi bargos apstākļos, piemēram, kosmosā. Vairāki darbi ir veltīti  precīzas aparatūras testēšanai un metroloģijai. Piedalās lāzera lokācijas sistēmu elektronikas mezglu izstrādē ILRS (International Laser Ranging Service) loceklis. Viens no galvenajiem laika reģistratoru sērijas A010-A033 izstrādātājiem. Vairāku desmitu publicēto darbu, tai skaitā izgudrojumu un patentu, autors.

Saistītie patenti

LR patents LV 14005. Interpolācijas metode “laiks-kods” pārvedošanai. Izgudrotāji: J. Artjuhs, V. Bespalko, J. Buls, V. Vedins.

LR patents LV 14358.  Interpolācijas pārvedotāja “laiks-kods” kalibrēšanas  metode. Izgudrotāji: J. Artjuhs, V. Bespalko, J. Buls, A. Mezeriņš.

LR patents LV 14455.  “Precīzo ģeneratoru perioda džitera novērtējuma metode”. Izgudrotāji: V. Bespalko, J. Buls.

LR patents LV 14691.  “Monostabils multivibrators”. Izgudrotāji: V. Bespalko, A. Mezeriņš.

LR patents LV 14764.  “Precīzu mērītāju gadījuma kļūdu novērtēšanas metode”. Izgudrotāji: V. Bespalko, J. Buls, A. Rybakovs.

LR patents LV 14802.  “Sakrišanas shema ar ieejas impulsa selektoru”. Izgudrotāji: V. Bespalko, JA. Skaģeris, V.Vedin.

LR patents LV 14992.  “Termokompensēts interpolators pārveidotājam „laiks – kods” ar samazinātu dīkstāves laiku”. Izgudrotāji: V. Bespalko, J. Buls, V. Vedin.

LR patents 15274.  Interpolatora kļūdas stabilizācijas metode pārveidotājam „Laiks-kods”. Izgudrotāji: V. Bespalko, J. Buls, V.Vedin, A. Skaģeris

LR patents 15284. Noteikuma taimeris ar sistemātiskās taimēšanas kļūdas stabilizāciju. Izgudrotāji: V. Bespalko, J. Buls, V.Vedin, I. Buraks.

LR patents 15326. Analogu signālu paātrināta pārraides metode ar impuls-platuma modulāciju un demodulāciju ar sekojošu filtrēšanu,  balstītu uz  impulsu platuma-fāzes pārveidojumiem.  Izgudrotāji: V. Bespalko, I. Bilinskis, J. Buls.

Патент РФ 2584727.  Интерполятор для преобразования «время – код» с малым мертвым временем. Авторы: V. Bespalko, J. Buls, V. Vedin.

Saistītie projekti

Saistītās publikācijas

Saistītie patenti