LR patents Nr. 15284  „Notikuma taimeris ar sistemātiskās taimēšanas kļūdas stabilizāciju/Event time-tagging device with stabilization of systematic error”. Izgudrotāji: Vladimirs BESPAĻKO (LV), Jevgeņijs BULS (LV), Igors BURAKS (LV), Vadims VEDINS (LV). Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts oficiālajā izdevumā 20.11.2017.