LR patents Nr.15429 A. “Antena ar elektroniski maināmu virziendarbību”. Izgudrotāji: I.Driķis. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts 20.07.2019.