Reģistrēts LR patents Nr. 15529 A  ” ANTENAS SISTĒMA ZEMVIRSMAS RADARAM AR ANTENĀM, KAS NOVIETOTAS VIENA OTRAI PRETĪ.  ANTENNA SYSTEM FOR UNDERGROUND RADAR WITH LOCATION OF THE ANTENNAS OPPOSITE EACH OTHER”. Izgudrotāji: Vladimirs Aristovs. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts, publicēts 20.10.2020.g.