LR patents Nr.15068. “Stroboskopiskais pārveidotājs ultraplatjoslas radiolokācijas signālu atklāšanai”. Izgudrotāji: K.Krūmiņš, V.Pētersons, V.Plociņš un A.Ševerdaks. Publ. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts 20.11.2015.

1. Stroboskopiskais pārveidotājs (Fig.3), kas sastāv no komparatora 1, kam ir trīs ieejas: pārveidojamā signāla ieeja 2, strobsignāla ieeja 3, kompensācijas signāla ieeja 4, kam pieslēgta ciparu-analogā pārveidotāja 5 izeja, pie kam strobējamā komparatora 1 izeja ir pieslēgta pie kompensatora 6 ieejas, kura izeja ir pieslēgta pie ciparu-analogā pārveidotāja 5 ieejas, kas atšķiras ar to, ka, ar mērķi uzlabot stroboskopiskā pārveidotāja ekspluatācijas īpašību – ultraplatjoslas radiolokācijas signālu atklāšanas efektivitāti, kompensatora 6 izeja 7 ir pieslēgta datu komutatora 8 ieejai, pie kura vadības ieejas 9 caur strobimpulsu skaitītāju 10 ir pieslēgta strobimpulsu ieeja 3, savukārt datu komutatora 8 izeja ir pieslēgta otra datu komutatora 11 ieejai, kura vadības ieejā 12 padod vadības signālu, kas UWB signālu atklāšanas režīmā ir loģiskais „1”, bet parastajā signālu stroboskopiskās pārveidošanas režīmā ir „0”, turklāt datu komutatora 11 izeja caur invertoru 13 ir Pieslēgta summatora 14 vienai ieejai, kura otrai ieejai caur aizkaves reģistru 15 ir pieslēgta datu komutatora 8 izeja, bet summatora 14 izeja kalpo kā stroboskopiskā pārveidotāja ultraplatjoslas radiolokācijas signālu atklāšanai izeja

http://www.lrpv.gov.lv/sites/default/files/20151120.pdf