LR patents Nr.15273. “Ierīce attālināta kustībā esoša objekta lokalizēšanai”. Izgudrotāji: Vladimirs ARISTOVS, Rolands ŠĀVELIS. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts 20.11.2017.