Elektronikas un datorzinātņu institūta starptautiskā nozīmīguma celšana

ELEKTRONIKAS UN DATORZINĀTŅU INSTITŪTĀ ar 2015. gada 1. janvāri ir uzsākta Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta „Elektronikas un datorzinātņu institūta starptautiskā nozīmīguma celšana” īstenošana. Projekta Nr. Nr.2015/0003/2DP/2.1.1.2.0/14/APIA/VIAA/007

Projekta vadītājs Dr.sc.comp. M. Broitmans.

Projekta vispārējais mērķis ir Latvijas zinātnes atpazīstamības veicināšana Eiropas Savienībā un pasaulē, ko nodrošina dalība starptautiskos pētniecības un sadarbības projektu konsorcijos, kā arī Latvijas zinātnisko institūciju zinātniskās kapacitātes attīstības sekmēšana.

Specifiskais mērķis ir paaugstināt Elektronikas un datorzinātņu institūta (EDI) zinātnisko kapacitāti, sekmējot jaunu starptautisko pētniecības projektu pieteikumu izstrādi un veicinot dalību kopējās tehnoloģiju ierosmēs,  ar mērķi attīstīt ilgtermiņa starptautisko partnerību.

Projekta izpildes termiņš: 2015. gada 1. janvāris – 2015. gada 30. novembris.

Projekta kopējais finansējums: 100000 EUR, ko 100% apmērā nodrošina ERAF.

No projekta uzsākšanas brīža 2015. gada 01. janvārī  projekta ietvaros īstenota dalība pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Horizonts 2020” pasākumos, kuru ietvaros prezentēti projekta pieteikuma idejas un meklēti jauni starptautiski pētījumu kontakti un partneri jaunu projektu pieteikumu veidošanai:


Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas pētnieks Kaspars Ozols no 21. līdz 23. janvārim piedalās programmas “Horizonts 2020” starptautiskajā pasākumā “ARTEMIS Brokerage Event 2015” Amsterdamā, Nīderlandē.


EDI vadošais pētnieks Leo Seļāvo no 8. līdz 10. martam piedalās „European Summit on Innovation for Active and healthy Ageing” Briselē, Beļģijā.


 

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas pētnieks Kaspars Ozols no9. līdz 11. martam piedalās programmas “Horizonts 2020” starptautiskajā pasākumā “The Co-Summit 2015: Smart Industry: impact of software innovation” Berlīnē, Vācijā.


Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas pētnieks Rihards Fuksis no 25. līdz 26. martam piedalās programmas “Horizonts 2020” starptautiskajā pasākumā “H2020 Secure Societies Information Day” Briselē, Beļģijā.


Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas pētnieks Kaspars Ozols no 14. līdz 15. aprīlim piedalās starptautiskajā pasākumā “ECSEL Consorcium Building Event” Briselē, Beļģijā.


Lai prezentētu Institūta pētnieciskos rezultātus un sasniegumus, veidotu sadarbības kontaktus, apspriestu jaunu projektu un komercializācijas iespējas EDI zinātniskais direktors vadošais pētnieks Modris Greitāns, pētnieks Krišjānis Nesenbergs un pētnieks Rihards Fuksis no 10. līdz 11. – jūnijam piedalās konferencē „Euro Nano Forum 2015” Rīgā.


Pētnieks Uldis Grunde no 10. līdz 12. jūnijam piedalās „Brokerage Event Horizon 2020 – Research, Development and Innovation” pasākumā Ostravā (Čehijā), lai prezentētu EDI sasniegumus, dibinātu zinātniskos kontaktus ar mērķi iesaistīties H2020 projektu konsorcijos.


Pētnieks Uldis Grunde no 15. – līdz 19. jūnijam piedalās kongresā „10th Baltic Sea Science Congress 2015” Rīgā, lai prezentētu Institūta pētnieciskos rezultātus un dibinātu kontaktus ar citu valstu organizāciju pārstāvjiem.


Pētnieks Kaspars Ozols no 30.jūnija līdz 02. jūlijam piedalās projekta MESH7 informāciju dienu pasākumā Poznaņā, Polijā.


Pētnieks Uldis Grunde no 16. līdz 18. septembrim piedalās EK H2020 informācijas dienā “Health, Demographic Change and Wellbeing” (SC1) Briselē, Beļģijā.


EDI pētnieki Rinalds Ruskuls un Teodors Eglītis no 14. līdz 16. oktobrim piedalās Pētniecības izpildaģentūras rīkotajā pasākumā “Brokerage Event” Ostravā (Čehijā), kas saistīts ar ES projektu uzsaukumiem Apvārsnis 2020.


Vadošais pētnieks Modris Greitāns, pētnieks Kaspars Ozols un pētnieks Krišjānis Nesenbergs no 19. līdz 23. oktobrim piedalās starptautiskā konferencē un partneru tikšanās pasākumā “ICT 2015 Innovate, Connect, Transform” Lisabonā, Portugālē.


4.novembrī Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas pētnieks Kaspars Ozols piedalās starptautiskajā pasākumā “Horizon 2020 kontaktbirža Rīgā”.


27. novembrī EDI Konferenču zālē plkst. 14:00 norisinājās seminārs par ERAF projekta “Elektronikas un datorzinātņu institūta starptautiskā nozīmīguma celšana” Nr.2015/0003/2DP/2.1.1.2.0/14/APIA/VIAA/007 norisi un rezultātiem. Semināra programma