Eiropas Kosmosa aģentūras projekts Nr. 4000115326/15/NL/NDe

“On-board implementation of the multi-purpose Event Timer”

Īstenotājs: SIA “Eventech”

Partneri: Elektronikas un datorzinātņu institūts, Czech Space Research Centre

Mērķis: Īpašas precizitātes ierīces impulsu mērījumiem izplatījumā izstrāde.

Īstenošanas periods: Februāris 2016 – Decembris 2017

Finansējums: 166 418 EUR

EDI izpildes daļas vadītājs: J.Buls

Vairāk par projektu šeit