G.Miezitis, R.Taranovs, Objekta izsekošana Bezvadu Sensoru Tīklos: pārskats. RTU zinātniskie raksti. 5. sēr., Datorzinātne. – 42. sēj. (2010), 45.-52. lpp.